Ob smrti ljubljene osebe se nam pogosto ustavi čas. Odpre se temno brezno, ki hoče požreti preteklost in prihodnost. Žalovanje spremeni prav vse. Ni omejeno na določen čas, še posebej ne zgolj na čas samo okrog pogreba ali prvih trideset dni ali pol leta ali eno leto. Vsak žaluje na svoj način in tudi sme tako žalovati. Seveda se na nek način konča, ko žalujoči zmore v svoji ljubezni najti nov odnos do pokojnika, ki se sedaj nahaja v onstranstvu. Telesno ne more biti več navzoč tako, kot je bil prej, toda ljubezen nosi v sebi zmožnost posebnega zaznavanja, ki ji omogoča slišati tisto, kar nima glasu, videti, kar je nevidno, in srečevanje, ki si ga je nemogoče predstavljati. Do tega novega odnosa lahko pomaga tudi vera v vstalega Jezusa Kristusa, ki zagotavlja, da tisti, ki so umrli v veri vanj in prizadevanju živeti njegovo ljubezen in usmiljenje, živijo z njim v objemu troedinega Boga.

p. Ivan Platovnjak DJ