Študijski program Duhovno izpopolnjevanje na UL TEOF je namenjen vsem iskalkam/iskalcem, ki želijo celostno osebnostno in duhovno zoreti, odkrivati, spoznavati in se poglabljati v duhovnost in duhovno življenje.

V študijski program so vabljeni vsi, ki želijo: osebnostno in duhovno rasti, poživiti teološko-duhovno izkustveno znanje in delo z ljudmi, strokovno okrepiti delo pričevanja v veri, odkrivati srčiko nove evangelizacije in pastoralne prenove v Cerkvi na Slovenskem, bolj celostno odgovoriti na pastoralne izzive, postajati osebni duhovni spremljevalec in voditelj manjših skupin (molitvene, biblične, zakonske, bolnih, žalujočih ipd.), postajati usposobljen za vodenje duhovnih programov v okviru župnije, v domovih duhovnosti in v drugih cerkvenih in kulturno-prosvetnih ustanovah.

V njem najdejo svoje mesto vsi, ki v raznih skupnostih opravljajo različna poslanstva, tako laiki kot tudi duhovniki, redovniki in redovnice, voditelji različnih skupin, duhovni spremljevalci, katehisti in župnijski sodelavci. Pomaga jim razvijati notranjo duhovno prožnost (rezilienco) in jih usposobiti za življenje v skladu z njihovo poklicanostjo.

p. Ivan Platovnjak DJ, skrbnik študijskega programa

Link na spletno stran Duhovno izpopolnjevanje

Več informacij: http://www.teof.uni-lj.si/ Vpis je do 15. septembra 2023 preko spleta. Študij se začne s prvo sredo v oktobru 2023.

Članki:

Duhovnost

Zakaj študij duhovnosti?

Tudi sam sem se v času bogoslovja tako spraševal. Govoril sem si: »Duhovnost je treba živeti, ne pa študirati. Študij nič ne pomaga. Študij ni življenje.« Da bi opravičil svoje razmišljanje, sem se skliceval celo na Jezusove besede: »Slavim te, …