Duhovnost je živeta vera sredi vsakdanjosti in vključuje vse naše razsežnosti življenja in delovanja. Ni nekaj, kar je ločeno od življenja, temveč se odvija sredi njega. Tako je tudi duhovnost zakoncev vpeta in se udejanja v vseh razsežnostih zakonskega življenja, tudi v vseh službenih obveznostih, hišnih opravilih in dejavnostih, različnih srečanjih itd.

Duhovnost zakoncev je dinamičen proces, v katerem so zakonci poklicani, da se v moči zakramenta zakona preoblikujejo v bolj ljubečo osebo. Z Božjo pomočjo, v moči Svetega Duha, po katerem se izliva v njihova srca Božja ljubezen (Rim 5,5), lahko ljubijo in spoštujejo drug drugega oz. iščejo vsak dan priložnosti, kako bi to udejanjili v odnosu do sozakonca in ponavzočevali drug drugemu nežno in služečo ljubezen Boga Očeta po Kristusu v Svetem Duhu.

p. Ivan Platovnjak DJ

Članki:

praznovanje zakoncev

Učita se praznovati …

Draga zakonca, apostol Pavel vaju vedno znova vabi: »Veselite se v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in …

zakrament zakona

Vrelec milosti – zakrament zakona

Kar je bilo včasih skoraj samoumevno, sedaj ni več. To velja tudi za obhajanje zakramenta zakona. Ko se pogovarjam z zakonskimi pari, ki so že nekaj let cerkveno poročeni, pogosto povedo, da sploh niso razmišljali o tem, ali bi se …

Zakonska molitev

Zakonska molitev

Molitev je v svojem bistvu biti z Bogom, »s tistim, za katerega vemo, da nas ljubi«, kot poudarja sv. Terezija Velika. Prav tako pravi, da je molitev »nič drugega kot zaupno prijateljsko preživljanje časa z Bogom«. Če molitev razumemo tako, …