Duhovna pomoč v paliativni oskrbi je milostna prisotnost, pri kateri je vsak umirajoči na ljubeče in spoštljivo spremljan skupaj s svojo družino. Olajša mu prehod s tega sveta, mu omogoča doživljati mir, hvaležnost in mu daje zagotovilo, da njegovo življenje ni bilo zaman. Na ta način pomaga umirajočemu dostojanstveno posloviti se od svojih dragih, umreti in vstopiti v nov način »bivanja«, ki za kristjane pomeni večno življenje v naročju Boga Očeta po Kristusu v Svetem Duhu. Tolažbo daje dejstvo, da se zgodba ljubezni ne bo nikoli končala.

Bistvo krščanske duhovnosti je biti s človekom. Če je namreč središče krščanske vere Jezus Kristus, učlovečena druga Božja oseba, Božji Sin, da bi bil z nami in da bi z nami delil vse naše življenje od spočetja do smrti in po njej, potem je tudi za naše duhovno življenje bistveno, da smo z ljudmi tam, kjer so. Ni dovolj, da jim samo nudimo zakramente, molimo zanje, temveč tudi, da smo preprosto z njimi, da smejo deliti z nami vse, kar doživljajo. Da jih poslušamo, jim nudimo varen prostor spoštljive in ljubeče sprejetosti in iščemo skupaj odgovore v Bogu Očetu po Kristusu v Svetem Duhu, njegovi navzočnosti, v njegovi besedi, ki nam jo je zapustil, v stvarstvu in soljudeh.

p. Ivan Platovnjak DJ