Jezus nas spodbuja k odpuščanju s priliko o hlapcu, ki mu je bil odpuščen izreden dolg, toda sam ni odpustil malega dolga sohlapcu (Mt 18). Sprašuje ga, kako ni mogel odpustiti, ko je bil vendar  sam deležen tolikega odpuščanja.

Le po milosti Svetega Duha moremo videti, koliko nam je odpuščeno. Ganjenost nad tem zastonjskim darom in hvaležnost nas odpirata za pripravljenost deliti z drugimi dar radosti odpuščanja.

Vsak greh je resničnost, ki se ga ne moremo rešiti sami. Odpuščanje naših grehov je vedno dar, nam je podarjeno. Ne moremo si ga tudi zaslužiti. Če ni podarjeno, ni resnično. Zanj lahko le prosimo in ga v veri sprejmemo kot dar Božjega usmiljenja.

p. Ivan Platovnjak DJ

Članki:

Luč

Nenehno odpuščati!

Peter sprašuje Jezusa, kolikokrat naj odpusti svojemu bratu, ki greši zoper njega (Mt 18,21). Morda se kdaj tudi mi tako sprašujemo. Jezus odgovarja, da sedemdesetkrat sedemkrat, torej vedno (Mt 18,22). Kako je to mogoče? Za nas je nemogoče, ne pa …

odpuščanje

Pet jezikov opravičevanja

Iskreno opravičilo odstrani pregrado, ki je nastala zaradi krivice, in odpre vrata, da se lahko sčasoma obnovi zaupanje. Ko se opravičimo, prevzamemo odgovornost za svoje vedenje in se poskušamo pobotati s človekom, ki smo ga prizadeli. Brez opravičila žalitev ostane …

Zakonci

Odpuščanje poživlja zakon

Pogosto se sliši, da je odpuščanje stvar volje. Če hočeš, moreš odpustiti. Da bi takšne trditve zvenele še bolj resnične, se navedejo čudoviti primeri. Odpuščanje ni odvisno zgolj od naše volje. Še sebi ne zmoremo odpustiti, tudi če še tako …

riba - sprava

Odpuščaje: dar novega življenja

Jezus pravi, da je treba odpustiti 77-krat 7-krat. Je to človeško sploh mogoče? Mnogi svetniki pravijo, da je odpuščanje največji čudež. Odpuščanje je nekaj najbolj božjega. Kaj vse nam Bog odpušča! Potem ko Jezus Petra spodbudi, da odpušča »77-krat 7-krat«, pove …