Katekizem Katoliške cerkve v svojem četrtem delu tako opredeli molitev: »Krščanska molitev je odnos zaveze med Bogom in človekom v Kristusu. Je božja in človekova dejavnost; izvira iz Svetega Duha in iz nas, vsa je naravnana k Očetu.« (KKC 2565)

Vsi verniki so vabljeni »k redni molitvi, ki obsega: vsakdanje molitve, bogoslužne ure, nedeljsko evharistijo, praznike liturgičnega leta. Krščansko izročilo obsega tri pomembnejše izraze molitvenega življenja: ustno molitev, premišljevanje in notranjo molitev. Vsem trem je skupno to, da se srce zbere.« (2720-2721)

p. Ivan Platovnjak DJ

Članki:

Kako postaja naše življenje molitev?

Apostol Pavel nas spodbuja k nenehni molitvi (1 Tes 5,17). Skozi zgodovino Cerkve so učitelji molitve zelo različno razlagali to Pavlovo naročilo. Gotovo je možno odgovoriti na to le takrat, ko postane vse naše življenje in delo molitev. Kdaj pa je to? Prepričan sem, …

Moliti z duhom/Duhom

Človek ne hrepeni le s telesom in dušo po Bogu: »O Bog, moj Bog si ti, željno te iščem, po tebi žeja mojo dušo; moje telo medli po tebi …« (Ps 62,2), temveč predvsem z duhom. Organ za izražanje duha …

Sveti Duh

Biti s Svetim Duhom

Pred kratkim me je nekdo vprašal, zakaj vedno znova prosimo Svetega Duha, da naj pride, če pa apostol Pavel pravi, da smo njegov tempelj (1 Kor 6,19). Torej je že v nas. Zelo dobro vprašanje, kajti razodeva človeka, ki premišljuje …

molitev

Molitev v molku

Molitev niso samo besede, niti najlepše ne. Celo vsakršno slavljenje ali zahvaljevanje ne … Molitev je preživljanje časa z Bogom oziroma »biti z Njim«. Da smo z Bogom, ni potrebno, da govorimo! Dovolj je že, da smo tukaj in sedaj, …

Kristus

Biti z Bogom in ga poslušati

Rodil sem se v krščanski družini, kjer so me od malega učili moliti. Predvsem je bila to molitev govorjenja Bogu v prošnjah, občasno tudi v zahvalah. Čeprav sem kmalu slišal, da je molitev pogovor z Bogom, sem imel vedno težave, …

Refleksija (pregled) molitve

Če želimo v molitvi napredovati in spoznati, kako nas Bog po  Svetem Duhu uči in vodi, je nujno potrebno narediti refleksijo vaje. Tako lahko postopoma poglabljamo stik s seboj, zavedanje samega sebe in duhovnih vzgibov tolažbe in potrtosti ter postajati …