Beseda kotempliranje pomeni gledati dalj časa z občudovanjem in čudenjem. V kontemplaciji gre predvsem za osebni odnos ali izkušnjo preko intimne enosti z Bogom. Je neposredno zavedanje Boga, toda ne, kot je on sam v sebi, ampak kot je navzoč po svojih darovih milosti, po svojem bivanju v človeku in po vlitih krepostih (vera, upanje in ljubezen).

»Konptemplacija je pogled vere, uprt na Jezusa. ‘Jaz zrem njega in on zre mene,’ je rekel svojemu svetemu župniku kmet iz Arsa, ko je molil pred tabernakljem. Ta pozornost do Jezusa je odpoved ‘jazu’. Njegov pogled očiščuje srce. Luč tega pogleda razsvetli oči našega srca; vse gledamo v luči njegove resnice in njegovega sočutja do vseh ljudi. Kontemplacija tudi usmerja svoj pogled na skrivnosti Kristusovega življenja. Tako nas uči ‘notranjega spoznanja Gospoda’, da bi ga bolj ljubili in bolj hodili za njim (sv. Ignacij, Dv 104).« (KKC 2715)

p. Ivan Platovnjak DJ

Članki

kontemplacija

Ignacijanska kontemplacija – molitev z domišljijo

Ignacij je bil prepričan, da lahko Bog govori z nami tudi preko naše domišljije oz. zmožnosti notranjega predstavljanja, skozi naše misli, spomine in podobe, z uporabo naših notranjih čutov. V ignacijanski tradiciji se takšna molitev imenuje kontemplacija. To je zelo …

Luč

Vračanje k prizorom iz našega življenja

Vračanje k prizorom, kjer smo doživeli ljubezen in veselje, je ena najboljših vaj za izboljšanje našega duševnega zdravja in za osebno duhovno rast, hkrati pa nam lahko to služi tudi za uvajanje v kontemplacijo. Kadar koli se v domišljiji vrnemo …