V dolgoletnem pastoralnem delovanju sem spoznal, da je v veliko duhovno korist, če se ves teden posvetimo samo evangeliju nedelje, ki je pred nami. Na ta način evangeljski besedi dopustimo, da se resnično naseli v nas in uresniči svoje poslanstvo. Nevarno je, da bi se pri branju Božje besede ujeli  v zanko nenehnega iskanja nečesa novega in ne bi dopustili, da bi se lahko katera koli beseda resnično »utelesila« ter postala izvor našega življenja in delovanja. Tega se je globoko zavedal že sv. Ignacij Lojolski, zato je na začetku svoje knjižice Duhovnih vaj zapisal pomembno navodilo: »Duše ne nasiti in ne zadovolji obilnost znanja, temveč notranje čutenje in okušanje Božjih stvari.« (Dv 2)

Če se torej ustavimo samo ob nedeljskem evangeliju in smo z njim v duhu korakov lectio divina, je večja možnost, da nas bo izbrana Božja beseda resnično nasitila in v našem življenju obrodila obilo sadov. Poleg uvoda in zaključka vsebuje štiri korake: branje (poslušanje), meditacijo, molitev, kontemplacijo).

Ekipa v Ignacijevem domu duhovnosti že deseto leto pripravlja lectio divina nedeljskega evangelija in jo pošilja v ponedeljek dopoldan na elektronski naslov vsem, ki se nanjo prijavijo. Kdor želi, naj se nanjo prijavi na naslovu https://zsi.si/privolitev/ Prejmete jo v spletni obliki MailChimp ali pa PDF-obliki. Vse je zastonj.

Kdor želi, lahko vsak teden najde lectio divina evangeljskega odlomka prihodnje nedelje tudi na spodnji spletni povezavi.

Nekateri se tako pripravijo na globlje obhajanje nedeljske svete maše. Po njej segajo zakonski pari ali družine, saj jim je v spodbudo, kako naj skupaj molijo in se poglobijo v poslušanje Božje besede in delovanju Svetega Duha v njih in med njimi. V nekaterih župnijah ob njej oblikujejo biblične skupine. Vsak član skupine sam moli ob lectio divina doma. Ko se enkrat na mesec (ali vsak ponedeljek) srečajo, si med seboj delijo sadove osebne molitve in delovanja po evangelijih, ki so jih molitveno premišljevali. Možnosti je veliko. Treba si je samo vzeti čas za takšen način molitve, prisluhniti delovanju Svetega Duha in njegovim spodbudam in vodenju.

p. Ivan Platovnjak DJ

Članki:

Lectio divina nedeljskega evangelija

Lectio divina nedeljskega evangelija

V zgodovini krščanstva je še posebej dobro znana “molitev” lectio divina, molitveno branje Božje besede, ki omogoča človeku svoj um preobražati v Jezusu Kristusu, po njegovem Duhu. Dinamiko (metodo) te oblike molitve je prvi bolj obširno opisal Gvido II. (+1188) …