Obstaja veliko odgovorov na vprašanje, kaj je molitev. Najpogostejši so: Molitev je pogovor z Bogom. Prošnja. Slavljenje. Zahvaljevanje. Skoraj vedno je povezana z govorjenjem ali razmišljanjem. Toda molitev niso samo besede, niti najlepše ne. To je preživljanje časa z Jezusom Kristusom ter z njegovim in našim Očetom v moči Svetega Duha. Molitev je preprosto »biti z njim«.

Skozi zgodovino krščanstva se je razvilo veliko njenih oblik. Poznamo besedila z molitvami, ki so jih drugi sestavili. Najbolj znana in pomembna za nas je molitev očenaš, ki jo je učencem povedal Jezus (Mt 6,9-13). Še starejše zapisane so psalmi, ki jih najdemo v svetopisemski knjigi psalmov. Vsak pa lahko moli s svojimi besedami, kot nas spodbuja sv. Ignacij Lojolski, ki pravi, da je molitev podobna pogovoru med dvema prijateljema.

Zelo poznana molitev s Svetim pismom je lectio divina, ki vsebuje štiri korake: branje, meditacija, molitev in kontemplacija. Različni duhovni učitelji in duhovne šole so razvili tudi različne oblike meditacij in kontemplacij. Bistvo vseh teh je, da bi postajali eno z Očetom po Jezusu Kristusu v Svetem Duhu in vedno bolj božje podobe ter sinovi oz. hčere nebeškega Očeta ter udejanjali ljubezen do vseh, kot jo Oče po Jezusu v Svetem Duhu (Jn 13,34).

p. Ivan Platovnjak DJ