Duhovno spremljanje je osebna duhovna pomoč kristjanu. Udejanja se znotraj duhovnega pogovora med duhovnim spremljevalcem in spremljancem, ki želi razvijati globlji osebni odnos s troedinim Bogom znotraj različnih skupnosti, v katerih živi in deluje.

Duhovni spremljevalec s svojim globokim, pristnim, empatičnim, spoštljivim, ljubečim in zaupljivim poslušanjem v moči Svetega Duha omogoča spremljani osebi, da zmore vedno bolj slišati sebe in ubesediti vse, kar nosi v sebi. Hkrati ji omogoča razločevati ter najti ljubečo in dejavno navzočnost Boga v vsem, kar sama živi, dela, čuti in misli. Pomaga ji doumevati, kako jo čaka tudi tam, kjer se ji zdi, da ga ni ali pa da ne bi smel obstajati v njenem življenju. Ob vsem tem ji je dano, da lahko vse to gleda in sprejema na Božji način in spoznava, kako jo želi v  življenju voditi sam Bog Oče po Kristusu v Svetem Duhu. Tako bo lahko vedno bolj v polnosti živela, sprejela, ljubila in spoštovala sebe in druge, kakor jo sprejema Bog, in postopno našla smisel svojega življenja in veselje nad seboj in drugimi, svojo preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo.

p. Ivan Platovnjak DJ

Članki:

Duhovno spremljanje: namen in vsebina

Duhovno spremljanje je osebna duhovna pomoč kristjanu. Udejanja se znotraj duhovnega pogovora med duhovnim spremljevalcem in spremljancem, ki želi razvijati globlji osebni odnos z Bogom znotraj različnih skupnosti, v katerih želi živeti in delovati v duhu evangelija. Namen duhovnega spremljanja Človek je …

Duhovno spremljanje

Duhovno spremljanje redovnic in redovnikov

s pozornostjo na svobodo vesti in izbire duhovnega voditelja Avtor: Ivan Platovnjak DJ Povzetek članka Pričujoča razprava prikaže osrednjo problematiko duhovnega vodstva v vzgoji oseb, ki jo je izpostavil 2. vatikanski koncil, ko je v PC 14 naročil predstojnikom, naj članom »pustijo …