Duhovno spremljanje je namenjeno temu, da duhovni spremljevalec spremlja spremljanca na njegovi poti h globljemu osebnemu in skupnostnemu življenju s troedinim Bogom. Prvenstvena naloga spremljevalca je, da v duhu Božje ljubezni in spoštovanja posluša in sprejema spremljanca in tako čim bolj vidno ponavzočuje odnos Boga do njega. Tako mu pomaga, da se globlje zave, kako je zastonjsko sprejet in ljubljen v Bogu in kako sme predenj prinesti vse, kar doživlja, mu vse izroča, da lahko on v vse vstopi s svojo odrešenjsko, ozdravljajočo in preobražujočo močjo. V tem dogajanju tako spremljevalec kot spremljanec globlje doživita brezpogojno sprejetost v Božji ljubezni in njeno brezpogojno podarjanje.

V duhovnih vajah se človek uči ustaviti, da bi ga lahko Bog Oče po Kristusu v Svetem Duhu našel. On ga prvi išče, ga prvi ljubi, mu prvi služi. Hkrati pa se tudi sam uči odgovoriti na to njegovo iskanje ter iskati in najti to njegovo dejavno navzočnost v svojem življenju, v Svetem pismu, zakramentih, v stvarstvu in zgodovini sveta.

Duhovne vaje so šola, učenje, trening človekovih zmožnosti zaznavanja Boga, predvsem njegovega duha in duhovnih čutov. V tišini, molku in zbranosti se v molitvi odpira Bogu, se notranje očiščuje in osvobaja ter pripravlja svoje srce, da je bolj razpoložljivo za delo Svetega Duha. V duhovnih vajah se uči razbirati in razločevati notranje vzgibe, ki ga vodijo v globljo osebno povezanost z Bogom in polnost življenja ter mu omogočajo, da postaja vedno bolj njegov sogovornik in sodelavec.

p. Ivan Platovnjak DJ