V najširšem smislu je duhovnost način življenja, ki omogoča človeku iskati in najti vsebino, namen in smisel življenja ter odgovore na najgloblja življenjska vprašanja. Takšno duhovno življenje  vodi do celostnega odnosa do sebe, drugih, stvarstva in presežnosti (transcendence), absolutnega, ki je za vernike Bog.

Glede na učenje apostola Pavla (1 Kor 2,14-15; Rim 8) pomeni duhovnost življenje po Svetem Duhu, z njim in v njem. V središču krščanske duhovnosti je Sveti Duh, Duh Boga Očeta in Božjega Sina, Jezusa Kristusa, ki pa postaja vidno dejaven po življenju kristjana, torej po njegovih telesnih, psihičnih in duhovnih sposobnostih in dejavnostih. V polnosti jo je možno živeti le v povezanosti z brati in sestrami v občestvu Cerkve, sredi določene skupnosti, okolja, družbe, naroda in sveta.

Duhovnost ni statična, temveč zelo dinamična, kot je življenje samo in celotno vesolje. Vse se giblje, tudi človekov duh in Božji Duh. Po Janezovem evangeliju (3,8) Jezus Kristus še posebej spodbuja svoje učence, naj dopustijo Svetemu Duhu svobodo, da lahko veje, se giba in deluje vedno in povsod, kjer sam hoče.

p. Ivan Platovnjak DJ

Članki:

Kaj je duhovnost?

V nasprotju z miselnostjo prevladujoče sekularizirane, materialistične in potrošniške kulture na Zahodu mnogi ljudje »odkrivajo« v duhovnosti izgubljeno ali skrito razsežnost svojega življenja. Že pred prelomom tisočletja je duhovnost postala ključna za iskanje vsebine, smeri in smisla življenja (King 1992, …

Sem duhoven, živim duhovno?

Kaj pomeni duhovnost? Kdaj pomeni biti duhoven, živeti duhovno? Takšna ali drugačna vprašanja se pogosto pojavljajo v razmišljanju tistih, ki se podajo na pot duhovnosti. Spominjam se pripovedi dekleta o njenem doživetju na sprehodu s svojo kolegico. Med klepetom  se je …

Vpliv religije in kulture na duhovnost in obratno

Postmoderno kulturo zaznamuje velika duhovna lakota. Ob tem fenomenu iskanja duhovnosti postavlja avtor prispevka tezo, da religija in kultura zelo vplivata na duhovnost in obratno: tudi duhovnost ima velik vpliv na religijo in na kulturo. Da bi to tezo …

Izzivi krščanske duhovnosti danes

Kako lahko krščanska duhovnost v današnjem času izziva vsakega človeka in še posebej kristjana? Na to vprašanje avtor odgovarja tako z upoštevanjem različne literature kakor tudi na podlagi ankete, ki jo je izvedel med letošnjimi diplomantkami in diplomanti Teološke fakultete …