Vsakdanje življenje je kraj, kjer živimo svojo duhovnost. Vsak dan smo spodbujeni, da zaznamo, kako nas Bog išče in nagovarja, kako nam želi pokazati svojo ljubezen in nežnost, svojo pozornost in skrb, svoje zastonjsko usmiljenje in odpuščanje. Poklicani smo, da na vse to odgovorimo v moči Kristusovega Duha z vsem srcem, z vsem, kar smo, z vsem svojim življenjem in delovanjem. Tako postajamo njegovi sodelavci sredi tega sveta, v izgradnji njegovega kraljestva. Postajamo usmiljeni, kakor je naš Oče (Lk 6,36), in popolni kakor naš Oče, ki v svoji ljubezni daje vsakemu vse, kar potrebuje za življenje in delovanje (Mt 5,43-48). Takšen način življenja oz. duhovnost, prebuja v nas hvaležnost in veselje, upanje, ki ne vara, ter celovitost in polnost življenja (Jn 10,10).

p. Ivan Platovnjak DJ

Članki:

Duhovnost

Kakšen je naš Bog Oče?

Jezus si je ves čas, ko je oznanjal evangelij, prizadeval, da bi vsem ljudem pomagal odkriti pravo podobo Boga Očeta. Čeprav so izpovedovali svojo vero vanj, so imeli pogosto zelo popačeno podobo o njem. Mislili so, da ga poznajo, a …

Krščanska duhovnost, veselje

Vedno se veselite! V vsem se zahvaljujte!

Apostol Pavel spodbuja, naj se vedno veselimo in neprenehoma molimo! In še dodaja, naj se v vsem zahvaljujemo Bogu, kajti to je Božja volja v Kristusu za nas vse (1 Tes 5,16-18). Je to sploh mogoče? Ali nismo neiskreni, če se …

Krščanska duhovnost

Bog se nas veseli

Prerok Sofonija nas vabi, da bi se veselili iz vsega srca, kajti Bog je sredi med nami (Sof 3,17). Velikokrat nam manjka to globoko zavedanje, da je on z nami, v naši sredi, tudi sredi naših težav in tesnob. Seveda …

Jezus Kristus, odpuščanje

Jezus Kristus, prijatelj grešnikov

Jezusa so obtoževali, da je »prijatelj cestninarjev in grešnikov« (Mt 11,11). Verjetno se niso niti zavedali, kako so na ta način še bolj jasno povedali to, kar je bil v svojem bistvu: ljubezen, prijateljska ljubezen do vsakega človeka. V tej …

duhovnost vsakdanjosti

Nova moč v Gospodu

“Tisti pa, ki zaupajo v GOSPODA, obnavljajo svojo moč, vzdigujejo trup kakor orli, tekajo, pa ne opešajo, hodijo, pa ne omagajo.« (Iz 40,31) Neverjetno. Ali je to mogoče? Res ne moremo vzeti dobesedno, da se ne bomo utrudili, če zaupamo …