Lectio divina nedeljskega evangelijaLectio divina nedeljskega evangelija

V zgodovini krščanstva je še posebej dobro znana “molitev” lectio divina, molitveno branje Božje besede, ki omogoča človeku svoj um preobražati v Jezusu Kristusu, po njegovem Duhu. Dinamiko (metodo) te oblike molitve je prvi bolj obširno opisal Gvido II. (+1188) v Pismu o kontemplativnem življenju (Scala manochorum), ki sistematično opisuje izkustvo lectio divina, kakor se je takrat uporabljala. V pismu opiše štiri klasične faze ali stopnje molitvenega branja: lectio, meditatio, oratio, contemplatio. Postopnost teh prehodov oblikuje skladno celovitost dejanj, ki so medsebojno vključena, ohranjajoč različnost poudarkov: »Branje brez meditacije je suho, meditacija brez branja je podvržena zmotam, molitev brez meditacije je mlačna, meditacija brez molitve je nerodovitna. Goreča molitev vodi k pridobitvi kontemplacije, toda dar kontemplacije brez molitve je redek in čudežen.« (Bianchi)

Sv. Ignacij Lojolski je napisal pomembno navodilo: »Duše ne nasiti in ne zadovolji obilnost znanja, temveč notranje čutenje in okušanje Božjih stvari.« (Dv 2) Če se v tednu pred nedeljo, ki je pred nami, večkrat ustavimo ob njenem evangeliju in smo z njim v duhu korakov lectio divina, je večja možnost, da nas bo izbrana Božja beseda resnično nasitila in v našem življenju obrodila obilo sadov.

Potek lectio divina

Pred branjem si izberemo držo, v kateri bomo lahko vztrajali vsaj dvajset minut (npr. sedenje, stoja, hoja, klečanje …). Počasi se umirimo na nam najbližji način (npr. zavedanje prostora, posameznih delov telesa, ozaveščanje dihanja ali utripa srca, mirna hoja, sprejetje). Nato naredimo znamenje križa, da se globlje zavemo Božje navzočnosti v sebi, v vsem, kar nas obdaja, tudi v izbranem besedilu Božje besede. Prosimo za milost Svetega Duha za dar ganjenosti nad besedo, ki jo smemo zdaj brati, jo poslušati, premišljevati in ji dopustiti, da v nas izoblikuje Kristusa (Gal 4,19), da bi lahko postali usmiljeni, kot je nebeški Oče (Lk 6,36). Prosimo ga tudi za milost, da bi zmogli in znali poslušati od zunaj in od znotraj. Od zunaj besede, ki jih beremo, od znotraj občutke, vzgibe, misli, podobe, ki se ob tem prebujajo.

Lectio (branje − poslušanje)

V molku, zavedajoč se navzočnosti troedinega Boga in povezanosti z vso Cerkvijo in Božjim ljudstvom, začnemo izbrani odlomek počasi brati. Besedo za besedo. Vrstico za vrstico. Zremo njega, ki nam to govori. V središču branja je poslušanje, da bi čim bolj v celostno slišali in sprejeli Božjo besedo in tako Kristusa, ki je Beseda Očeta. Bolj ko ga sprejmemo, bolj ga spoznamo; bolj ko ga poznamo, bolj ga ljubimo in mu pustimo, da nas po Svetem Duhu upodablja po sebi.

Meditatio (meditacija – molitveno premišljevanje)

Da bi razumeli, kaj je meditacija v bibličnem pomenu, se poglobimo v Marijino držo, ki tudi ni razumela vsega, kar ji je bilo rečeno, toda vse je ohranjala v svoji notranjosti in premišljevala (Lk 2).

Pri premišljevanju si postavimo vprašanja: Kakšno podobo Jezusa in Očeta nam razodeva besedilo? Kaj nam Jezus govori o sebi in Očetu ter o ljudeh in različnih dogodkih? Na kakšen način pristopa k ljudem, jih gleda, posluša, govori? Kako se odzivajo nanj? Kaj se je dotaknilo tistih, ki so bili z njim, in kaj se dotika nas? Ipd.

Če želimo prebrano Božjo besedo globlje okušati in dojeti, je zelo dragoceno, da v meditacijo dejavno vključimo sposobnost domišljijskega predstavljanja, razumskega spoznanja in čustvene sposobnosti. Celostna vključitev spomina, razuma, volje in čustev omogoči prehod Božje besede iz glave (zgolj razuma) v srce (um). Tako se uresniči prehod od razumske k celostni molitvi.

Oratio (molitev – odgovor troedinemu Bogu)

V molitvenem odgovoru delimo z Jezusom Kristusom kakor z najzaupljivejšim prijateljem (Jn 15,14-16) in po njem z Očetom v moči njunega Duha vse, kar se je ob poslušanju in premišljevanju zgodilo v nas: vsa svoja čutenja, misli, želje. Slavimo ga, se mu zahvaljujemo, ga prosimo za milosti, ki jih potrebujemo ipd. Ta molitev torej prevzame različne oblike glede na stanje in potrebe, ki jih zaznavamo znotraj sebe in v svojem okolju, Cerkvi in svetu.

Contemplatio (kontemplacija – biti v molku s troedinim Bogom)

Kontemplacija je vrh lectio divina in je normalen sad molitvenega branja Božje besede. Umolknemo. Preprosto smo navzoči skupaj z Božjo besedo v troedinem Bogu, kakor je on navzoč v nas (Jn 15). Enostavno počivamo v njem in pustimo Jezusu Kristusu, da nas po Duhu preraja, preobraža, preoblikuje naša čutenja, voljo in srce (um) ter nas usposablja gledati na vse na njegov način in živeti darujočo se ljubezen sredi tega sveta.

V današnjem času nekateri dodajo še tri korake. Če dopustimo Božji besedi, da začne delovati v nas in po njem vstopimo v globlji osebni odnos s troedinim Bogom, nas spremeni, naredi bolj ljubeče in usmiljene ter spodbudi k odločitvi za konkretno delovanje. Nato zaključimo s svojimi besedami ali s Slava Očetu. Če želimo, da bo naša molitev po lectio divina obrodila več sadov in bo pomagala duhovno zoreti, je koristno, da si vzamemo čas za refleksijo, ko ozavestimo in ubesedim to, kaj se je v nas dogajalo med molitvijo ob evangeljskem odlomku. Na koncu si spoznanja, ugotovitve in uvide zapišemo.

Možnost naročila

Ekipa lectio divina v Ignacijevem domu duhovnosti že deveto leto pripravlja lectio divina nedeljskega evangelija in jo pošilja v ponedeljek dopoldan na elektronski naslov vsem, ki se nanjo prijavijo. Kdor želi, naj se nanjo prijavi na naslovu https://zsi.si/privolitev/ Prejmete jo v spletni obliki MailChimp ali pa PDF-obliki. Vse je zastonj.

Kdor želi, lahko vsak teden najde lectio divina evangeljskega odlomka prihodnje nedelje tudi na spodnji spletni povezavi.

Različne možnosti

Nekateri se tako pripravijo na globlje obhajanje nedeljske svete maše. Po njej segajo zakonski pari ali družine, saj jim je v spodbudo, kako naj skupaj molijo in se poglobijo v poslušanje Božje besede in delovanju Svetega Duha v njih in med njimi. V nekaterih župnijah ob njej oblikujejo biblične skupine. Vsak član skupine sam moli ob lectio divina doma. Ko se enkrat na mesec srečajo, si med seboj delijo sadove osebne molitve in delovanja po evangelijih, ki so jih molitveno premišljevali. Možnosti je veliko. Treba si je samo vzeti čas za takšen način molitve, prisluhniti delovanju Svetega Duha in njegovim spodbudam in vodenju.

p. Ivan Platovnjak DJ, Ignacijev dom duhovnosti, UL TEOF

Objavljeno v Cerkev danes 56 (2022), št. 3, str. 29-31 (Duhovna ponudba na spletu: lectio divina nedeljskega evangelija)