Molitev za umirajoče in z njimiMolitev

Molitev je nekaj tako preprostega kot je čebljanje otroka s svojimi starši ali pa pogovor z najboljšim prijateljem. Prav tako pa je lahko tudi zelo težka, kadar sami ali naše ljubljene osebe zbolijo za neozdravljivo boleznijo ali pa umirajo. Počutimo se povsem nemočne in poskušamo narediti vse, da bi od Boga izprosili čudež ozdravitve. Iščemo najrazličnejše načine molitve, ki bi nam zagotovile, da bomo uslišani.

Jezus nas uči, kako naj molimo: »Pri molitvi pa ne blebetajte kakor pogani; mislijo namreč, da bodo uslišani, če bodo veliko govorili. Ne postanite jim podobni, saj vaš Oče ve, česa potrebujete, preden ga prosite.« (Mt 5,8-9) Naše molitve naj bodo vztrajne in zaupljive. Zaupajmo mu vsaj toliko, kolikor svojemu najboljšemu prijatelju. Verjemimo, da bo naredil za nas vse, kakor si želi vsak oče ali mati v odnosu do svojega lastnega otroka (Lk 11,5-13).

Izrazimo torej Očetu po Jezusu Kristusu vse svoje želje in prošnje. Zaupajmo, da nas more uslišati. Toda hkrati mu tudi povejmo, da smo pripravljeni sprejeti vse, kar je v njegovem načrtu ljubezni do nas in naših dragih, tako kot mu je tudi njegov Sin Jezus Kristus v svojem krvavem potu: »Moj Oče, če ta kelih ne more mimo, ne da ga pijem, naj se zgodi tvoja volja!« (Lk 22,42)

V sebi prebujajmo zavest, kako nas in našo ljubljeno osebo troedini Bog resnično ljubi in se trudi v vsem za nas in zanjo, da bi lahko živeli, tako zdaj na zemlji, kot tudi potem po smrti, v večnosti.

Vedno znova udejanjajmo tudi naročilo apostola Pavla: »V vsem se zahvaljujte: kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas.« (1 Tes 5,18)

Lepo in dobro je, če lahko skupaj z ljubljeno osebo molimo na glas rožni venec ali litanije, beremo Sveto pismo ali dnevno Božjo besedo, zapojemo kakšno cerkveno pesem, smo skupaj pri sveti maši po radiu ali televiziji ipd. V veliko pomoč ji je lahko prejem svetega obhajila vsaj na prvi petek. Seveda tudi obhajanje zakramenta spovedi in bolniškega maziljenja. Predvsem pa se ne bojmo biti ob ljubljeni osebi v molku in tišini. Držimo jo za roko. Položimo svojo roko na njeno čelo ali prsa. Objemimo jo. Božajmo. Prepustimo se njeni navzočnosti in navzočnosti Jezusa Kristusa v njej po Svetem Duhu, katerega svetišče je. Ni potrebno govoriti. Bodimo pa odprti in sprejemljivi za vse, kar nam bo želela povedati. Ljubeče jo glejmo in dopustimo, da naš pogled počiva na njenem obličju ali pa v njenem pogledu.

Če nas misli odnašajo v različne skrbi ali strahove ali nas napada skušnjava, da bi šli nekaj delat za ljubljeno osebo ali da bi ji nekaj govorili, ponavljajmo v sebi v ritmu dihanja kakšno svetopisemsko besedo ali vzklik: Jezus, usmili se je. Jezus, zaupam vate. V Gospodu je naša moč. Gospod je moj/njen pastir. V tvoje roke jo izročam. Zgodi se tvoja volja. Oče. Ipd.

Zavedajmo se, da takrat, ko smo v molku z ljubljeno osebo, dopustimo troedinemu Bogu, da lahko deluje po nas. Na ta način dopuščamo Očetu in Sinu, da je lahko po nas z njo, jo posluša, se je dotika, jo gleda, je preprosto z njo in jo tolaži, odrešuje in poveličuje. Predvsem pa ji da zagotovilo, da je ni zapustil in je nikoli ne bo. Na nek način postajamo »zakrament« njegove navzočnosti za našo ljubljeno osebo.

Če je možno,  tudi negujmo, umivajmo, okopajmo našo bolno ljubljeno osebo. Naj po vsem tem začuti našo in Božjo nežno in pozorno ljubezen in spoštovanje do nje. V sebi prebujajmo zavedanje, da z vsem tem ne izkazujemo ljubezen samo njej, temveč tudi Jezusu Kristusu: »Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« (Mt 25,40) Na ta način smo tudi z Jezusom, ki nas vabi, naj ostanemo z njim in bedimo pri njem v stiski naše ljubljene osebe (Mt 26,38). Delajmo vse skupaj s Kristusom in mu postajajmo podobni (Jn 13,1-17). Pogosto se premalo zavedamo, da tudi na ta način častimo in slavimo troedinega Boga in izpolnjujemo največjo zapoved ljubezni (Mt 22,37.39; Jn 15,12). Hkrati pa smo tudi vedno bolj njegovi učenci in priče pred drugimi (Jn 13,35).

Pri molitvi so nam lahko v veliko pomoč tudi kakšne sestavljene molitvami.

Ivan Platovnjak DJ

Maj, 2023

Za različne molitve v času neozdravljive bolezni ali umiranja glej na povezave:

Molitev za umirajočega

Molitev bolnika

Molitev svojca, ki spremlja umirajočo ljubljeno osebo

Molitev svojca, ki želi pomagati težko bolni ljubljeni osebi

Molitev za tiste, ki bodo izgubili ljubljeno osebo