Lectio divina nedeljskega evangelijaKriž - lectio divina

1. Umiritev in uvodna molitev

Ustavim se in se počasi umirim. Naredim znamenje križa in se tako še globlje zavem Božje navzočnosti v sebi in v vsem, kar me obdaja. Prosim za milost Svetega Duha, za dar ganjenosti nad Božjo besedo, ki jo smem sedaj brati, jo poslušati, premišljevati in ji dopustiti, da v meni izoblikuje Kristusa (Gal 4,19), da bom postal usmiljen, kot je nebeški Oče (Lk 6,36). To ga prosim s svojimi besedami ali s predlaganimi:

Nebeški Oče, po Jezusu Kristusu te prosim za milost Duha, da se bom zmogel povsem obrniti k tebi in verovati v dobro novico, ki mi jo podarjaš po svojem Sinu, ter se tako povsem obrniti proč od greha in vsakršnega zla, ki me hoče obrniti proč od tebe in tvojega kraljestva.

Prosim za milost, da bi zmogel in znal poslušati od zunaj in od znotraj. Od zunaj besede, ki jih berem, od znotraj občutke in vzgibe, ki se ob tem prebujajo. Počasi začnem prebirati evangeljski odlomek. Besedo za besedo. Vrstico za vrstico. Zrem njega, ki mi to govori.

2. Branje poslušanje: Evangelij po Mateju 4,12-23

12 Ko je slišal, da je bil Janez izročen, se je umaknil v Galilejo. 13 Zapustil je Nazaret in se nastanil v Kafarnáumu, ki leži ob jezeru, v Zábulonovi in Neftálijevi pokrajini, 14 da se je izpolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju: 15 Dežela Zábulonova in dežela Neftálijeva, ob poti k morju, onkraj Jordana, poganska Galileja! 16 Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč; in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasvetila luč. 17 Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.« 18 Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata: Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja. Metala sta mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. 19 Rekel jima je: »Hodíta za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi.« 20 Takoj sta pustila mreže in šla za njim. 21 In ko je šel od tam naprej, je zagledal dva druga brata: Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta s svojim očetom Zebedejem v čolnu popravljala mreže. Poklical ju je 22 in ona dva sta takoj pustila čoln in očeta ter šla za njim. 23 Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med ljudstvom.

3. Meditacija – premišljevanje

O slišani Božji besedi sedaj premišljujem. Gledam Jezusa in druge osebe v odlomku. Gledam, kako se Božja beseda dotika mojih misli in občutij, kako mi razodeva Boga ter mene in druge v njem. V pomoč so mi lahko tudi naslednje misli ali vprašanja:

− »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.« Ponavljam v sebi te Jezusove besede in dopuščam, da se zgodijo v meni.

− Kaj doživljam ob dobri novici o bližini nebeškega kraljestva oz. dobri novici o miru, upanju, resnici, obljubi, nesmrtnosti, odrešenju? Kaj ta novica pomeni za moje čutenje, misli, besede in dejanja?

4. Če želim, preberem še to razlago evangeljskega odlomka, sicer pa nadaljujem z osebno molitvijo

Tisti, ki niso hoteli poslušati Janeza Krstnika, so ga utišali, toda dobre novice o Božjem kraljestvu odrešenja ni mogoče utišati. Takoj ko so Janeza zaprli, je v Galileji začel pričevati Jezus.

Prerok Izaija je napovedal, da bo dobra novica o odrešitvi dosegla Jude in pogane v deželi onkraj Jordana, Galileji narodov (Iz 8-9). Ta čas se je izpolnil v Jezusu, ki je začel prinašati svetu luč in resnico evangelija prav v tej deželi.

Svoje poslušalce je pozval, naj verujejo v dobro novico, ki jo je prišel oznanit. To je novica o miru − Gospod prihaja, da bi nas spravil in obnovil prijateljstvo z Bogom. O upanju − Gospod prihaja, da bi prebival z nami in nam dal dom pri sebi v svojem nebeškem kraljestvu. Dobra novica o resnici − Gospod prihaja, da nas osvobodi satanovih laži in prevar ter odpre naš um za razumevanje resnice in razodetja Božje besede (Jn 8,32). O obljubi – Gospod prihaja, da izpolni Božjo obljubo, da bo tiste, ki ga iščejo, nagradil z nebeškim zakladom. O nesmrtnosti – Gospod prihaja, da premaga greh in smrt, da bomo lahko v njem tudi mi vstali od mrtvih in bodo naša telesa deležna njegove vstajenjske slave. Dobra novica o odrešenju − Gospod prihaja, da nas osvobodi vsakega strahu, greha in ovire, ki bi nam mogla preprečiti vstop v njegovo večno kraljestvo pravičnosti, ljubezni, miru in veselja.

Evangelij, dobra novica je Božja moč in modrost. Moč, ki spremeni in preoblikuje naše življenje. Modrost, ki nam pokaže, kako naj živimo kot sinovi in hčere našega Očeta, in to tudi omogoča. Po daru Svetega Duha jo zmoremo namreč sprejeti ter po njej živeti in delovati.

Pri njenem oznanjanju je Jezus postavil zahtevo: »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.« (Mt 4,17) Spreobrnjenje zahteva spremembo smeri − odvrnitev od greha in neposlušnosti ter obrnitev k Jezusu Kristusu, k njegovi dobri novici, z vero in poslušnostjo, pokorščino. Tega ne zmoremo sami, zato nam daje Svetega Duha. V njegovi moči se zmoremo povsem okleniti Očeta po Jezusu Kristusu in njegovega kraljestva ter se tako izogibali vsemu, kar bi nas vodilo v greh. Sveti Duh nam daje tudi milost, da vidimo svoj greh takšen, kakršen je − zavrnitev Božje ljubezni in njegovega kraljestva ter zaupanja vanj. Hkrati pa nam daje moč, da sprejmemo odpuščanje in novo življenje v njem, ki nam milostljivo odpušča in nam omogoča, da mu postajamo podobni v čutenju, mislih, besedah in dejanju v vseh naših odnosih.

5. Osebna molitev

V naslednjih trenutkih tišine se o vsem tem osebno pogovorim z Jezusom. Povem mu, kaj mislim, kaj čutim, kaj želim. Slavim ga, se mu zahvalim … Prosim ga za milosti, ki jih potrebujem za …

6. Kontemplacija – tiho bivanje z Bogom

Dopustim, da v meni vse umolkne. Preprosto sem navzoč v Bogu, kakor je on navzoč meni. Morda iz te tišine in molka še bolj zaslutim Božji nagovor in željo, da bi bil vedno z njim in da bi vse delal z njim in v njem …

7. Delovanje

Ko vstopim v osebni odnos z Bogom, me spremeni, naredi bolj ljubečega in spodbudi h konkretnemu delovanju …

8. Zaključna molitev

Zaključim lahko samo s Slava Očetu, s svojimi besedami ali s predlaganimi:

Nebeški Oče, hvala ti za tvojega Sina in za dobro novico, ki mi jo oznanja. Hvala ti, da sem jo smel okušati v tem molitvenem premišljevanju. Pomagaj mi, da jo bom zmogel tudi živeti v vseh svojih odnosih.

9. Pregled molitvenega premišljevanja ali refleksija. To je čas, ko ozavestim in ubesedim to, kaj se je v meni dogajalo v času molitve. Pri refleksiji mi lahko pomagajo naslednja vprašanja:

Kaj se je dogajalo med molitvijo? Katera čutenja in misli sem lahko zaznal v sebi?

Kaj sem spoznal o Bogu, kaj o njegovem odnosu do mene in drugih ter o svojem do njega in drugih?

Kako sem zaključil svojo molitev? Kaj sem prejel v njej za svoje vsakdanje življenje?

Na koncu si lahko zapišem spoznanja, ugotovitve in uvide. Zapišem si tudi, kje sem imel težave. Tudi te lahko imajo veliko vrednost pri spoznavanju odnosa Boga do mene in mojega do njega. Lahko mi pomagajo tudi pri tem, da najdem bolj primeren način molitve. Potem se za vse zahvalim troedinemu Bogu.

Ivan Platovnjak DJ in Alenka Oblak