Lectio divina nedeljskega evangelijaLectio divina Janez Krstnik

1. Umiritev in uvodna molitev

Ustavim se in se počasi umirim. Naredim znamenje križa in se tako še globlje zavem Božje navzočnosti v sebi in v vsem, kar me obdaja. Prosim za milost Svetega Duha, za dar ganjenosti nad Božjo besedo, ki jo smem sedaj brati, jo poslušati, premišljevati in ji dopustiti, da v meni izoblikuje Kristusa (Gal 4,19), da bom postal usmiljen, kot je nebeški Oče (Lk 6,36). To ga prosim s svojimi besedami ali s predlaganimi:

Nebeški Oče, hvala ti za Janeza Krstnika, ki nas spodbuja k spreobrnjenju, da se obrnemo od zaprtosti v same sebe ter ujetosti v greh in zlo k Jezusu Kristusu in po njem k Očetu in njegovemu kraljestvu. Naj nam tvoj Duh pomaga, da bomo mogli uresničiti klic k spreobrnjenju.

Prosim za milost, da bi zmogel in znal poslušati od zunaj in od znotraj. Od zunaj besede, ki jih berem, od znotraj občutke in vzgibe, ki se ob tem prebujajo. Počasi začnem prebirati evangeljski odlomek. Besedo za besedo. Vrstico za vrstico. Zrem njega, ki mi to govori.

2. Branje poslušanje: Evangelij po Mateju 3,1-12

1 Tiste dni se je pojavil Janez Krstnik in v Judejski puščavi oznanjal 2 z besedami: »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo!« 3 To je tisti, o katerem je bilo rečeno po preroku Izaiju: Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze! 4 Janez je nosil obleko iz kamelje dlake in usnjen pas okoli ledij. Hranil se je s kobilicami in z divjim medom. 5 Tedaj so prihajali k njemu ljudje iz Jeruzalema in vse Judeje in iz vse pokrajine ob Jordanu. 6 Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. 7 Ko pa je videl, da prihaja k njegovemu krstu precéj farizejev in saducejev, jim je rekel: »Gadja zalega! Kdo vam je pokazal, kako naj ubežite prihodnji jezi? 8 Obrodite vendar sad, vreden spreobrnjenja. 9 Ne domišljajte si, da lahko v sebi govorite: ›Abrahama imamo za očeta,‹ kajti povem vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke. 10 Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogenj. 11 Jaz vas krščujem v vodi za spreobrnjenje; toda on, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu nosil sandale. On vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju. 12 Velnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče. Svoje žito bo spravil v kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.«

3. Meditacija – premišljevanje

O slišani Božji besedi sedaj premišljujem. Gledam Jezusa in druge osebe v odlomku. Gledam, kako se Božja beseda dotika mojih misli in občutij, kako mi razodeva Boga ter mene in druge v njem. V pomoč so mi lahko tudi naslednje misli ali vprašanja:

− Ponavljam v sebi besede Janeza Krstnika »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo!« in dopustim, da se zgodijo v meni.

− Vzamem si čas, da ozavestim v sebi želje, ki jih imam v tem adventnem času, ter prosim Svetega Duha, da mi jih pomaga udejanjiti.

− Kako je v meni navzoč ogenj Svetega Duha in kaj mi omogoča?

4. Če želim, preberem še to razlago evangeljskega odlomka, sicer pa nadaljujem z osebno molitvijo

Izaija je prerokoval, da bo Mesija obdarovan z darovi Duha − modrostjo in razumnostjo, svétom in močjo, spoznanjem in strahom Gospodovim (Iz 11,2). Ta kralj naj ne bi vzpostavil Božjega kraljestva s silo človeške volje in vojaško močjo, ampak bo ponudil svoje življenje kot spravno žrtev za greh sveta.

S svojo smrtjo na križu bi Jezus, pravi mesijanski kralj, premagal satana, premagal smrt ter pridobil odpuščanje in spravo za grešnike. Božji načrt odrešenja ni vključeval le judovskega ljudstva, ampak tudi vse narode na zemlji. S svojo smrtjo in vstajenjem nas je naredil za državljane nebes in Božje prijatelje. Želi, da bi živeli v veselem upanju in pričakovanju, da bo spet prišel in v celoti vzpostavil svoje kraljestvo pravičnosti in miru in ljubezni.

Življenje Janeza Krstnika je gnala ena sama goreča strast − kazati drugim na Jezusa Kristusa in prihod Božjega kraljestva. Sveto pismo pravi, da ga je že v materinem telesu (Lk 1,15.41) napolnil s Svetim Duhom sam Kristus, ki ga je Marija pravkar spočela po njem in je poskočil v njegovi bližini. Tako kot preroki Stare zaveze je tudi on vse svoje življenje posvetil molitvi in Božji besedi. Sveti Duh ga je v puščavi, kjer je bil preizkušan, pripravil na poslanstvo, ki mu je bilo zaupano kot predhodniku Mesije (Jn 1,1.14). Na Jezusa je pokazal kot Božje Jagnje, ki bo odvzel grehe sveta s tem, da bo na križu daroval svoje življenje kot spravno žrtev za naše grehe in grehe sveta (Jn 1,29).

Janezovo sporočilo je bilo podobno sporočilu starozaveznih prerokov, ki so Božje ljudstvo grajali zaradi njihove nezvestobe in v njih skušali prebuditi resnično kesanje. Njegovo poslanstvo je bilo prebuditi njihovo zanimanje za Boga, jih iztrgati iz samozadovoljstva in v njih vzbuditi dovolj dobre volje, da bi prepoznali in sprejeli Kristusa, ko bo prišel.

Jezus nam pove, da je bil Janez Krstnik več kot prerok (Lk 7,26). Bil je glas tolažnika, ki prihaja (Jn 1,23; Iz 40,1-3). Bil je zadnji v ciklu prerokov, ki ga je začel Elija (Mt 11,13-14). Kar so preroki skrbno iskali in angeli hrepeneli videti, se je dovršilo, ko je Janez pripravil pot za prihod Mesije, Gospoda Jezusa Kristusa. Z njim je Sveti Duh začel obnavljati “Božjo podobo” v ljudeh.

Janezov krst je bil namenjen kesanju, odvrnitvi od greha in prevzemu novega načina življenja v skladu z Božjo postavo. Naš krst v Jezusu Kristusu z vodo in Duhom povzroči novo rojstvo in nam omogoči, da lahko kot ljubljeni sinovi in hčere Očeta v Kristusu vstopimo v Božje kraljestvo (Jn 3,5). Daje nam ogenj svojega Duha, da lahko izžarevamo veselje in resnico evangelija svetu. Njegova beseda ima moč, da spremeni in preoblikuje naša življenja, da bomo luči, ki bodo drugim kazale na Kristusa, kot je to delal Janez Krstnik.

5. Osebna molitev

V naslednjih trenutkih tišine se o vsem tem osebno pogovorim z Jezusom. Povem mu, kaj mislim, kaj čutim, kaj želim. Slavim ga, se mu zahvalim … Prosim ga za milosti, ki jih potrebujem za …

6. Kontemplacija – tiho bivanje z Bogom

Dopustim, da v meni vse umolkne. Preprosto sem navzoč v Bogu, kakor je on navzoč meni. Morda iz te tišine in molka še bolj zaslutim Božji nagovor in željo, da bi bil vedno z njim in da bi vse delal z njim in v njem …

7. Delovanje

Ko vstopim v osebni odnos z Bogom, me spremeni, naredi bolj ljubečega in spodbudi h konkretnemu delovanju …

8. Zaključna molitev

Zaključim lahko samo s Slava Očetu, s svojimi besedami ali s predlaganimi:

Nebeški Oče, hvala ti za milost spreobrnjenja in možnost, da postaja tvoj Sin po Svetem Duhu vedno bolj moja pot, resnica in življenje.

9. Pregled molitvenega premišljevanja ali refleksija. To je čas, ko ozavestim in ubesedim to, kaj se je v meni dogajalo v času molitve. Pri refleksiji mi lahko pomagajo naslednja vprašanja:

Kaj se je dogajalo med molitvijo? Katera čutenja in misli sem lahko zaznal v sebi?

Kaj sem spoznal o Bogu, kaj o njegovem odnosu do mene in drugih ter o svojem do njega in drugih?

Kako sem zaključil svojo molitev? Kaj sem prejel v njej za svoje vsakdanje življenje?

Na koncu si lahko zapišem spoznanja, ugotovitve in uvide. Zapišem si tudi, kje sem imel težave. Tudi te lahko imajo veliko vrednost pri spoznavanju odnosa Boga do mene in mojega do njega. Lahko mi pomagajo tudi pri tem, da najdem bolj primeren način molitve. Potem se za vse zahvalim troedinemu Bogu.

Ivan Platovnjak DJ in Alenka Oblak