UncategorizedKrižani

Ustavimo se večkrat pred križem vsaj za nekaj časa. Še bolje, vsaj za 1 % časa, ki nam je dan v dnevu, ki ima 24 ur. To je 15 minut. V molku zrimo križ in Jezusa na njem. Prosimo Svetega Duha, naj nam odpre oči in ušesa, da bomo videli in slišali ter globlje doumeli nedoumljivo in pogosto spregledano ljubezen, ki se nam po njem razkriva in nevsiljivo čaka, da jo sprejmemo in ji dopustimo, da se v nas in po nas udejanji. Dopustimo, da se v nas zgodi tolažba, ki jo more dati samo on, ki je šel v neizmerno zapuščenost in neznosne bolečine.

p. Ivan P. DJ, IDD, TEOF UL