Spodbude za zakonceGledati se v oči

Jezus je pogosto vabil svoje poslušalce, naj gledajo, kajti le tako bodo lahko videli in doumeli, kaj jim govori, kako je Božje kraljestvo že med njimi (Mt 13), kako vse, kar vidijo, govori o Bogu Očetu, njegovi skrbi zanje, o njegovi ljubezni (Mt 6,25-33).

Kaj to pomeni za vajin zakonski odnos? Ali vama lahko to, da se za nekaj trenutkov ustavita in si pogledata v oči ali celo ostaneta dalj časa preprosto v molku zazrta drug v drugega, pomaga, da bosta globlje dojela drug drugega in postajala tudi bolj eno?

Jezus razodeva Očetov pogled

Jezus Kristus je postal človek, da nam je razodel pogled Boga Očeta, ki nas neizmerno ljubi, celo bolj kot želijo očetje in matere ljubiti svoje otroke (Mt 7,7-11). Pogled Boga Očeta, ki nas nenehno gleda s tako ljubeznijo, kot mamica in očka svojega novorojenega otroka (Iz 49,14-16). Očetov neizmerno usmiljen pogled se veseli vsakega in hrepeni po njem kot ženin po nevesti (Iz 62). Veseli se vrnitve vsakega človeka, ki se tako kot izgubljeni sin (Lk 15) vedno znova vrača v njegovo usmiljeno naročje. Za nas je pripravljen storiti vse, kot je storil usmiljeni Samarijan za težko ranjenega Juda, čeprav so ti zavračali Samarijane (Lk 10,25-37). Očetov pogled ljubi vsakega človeka kot svojega edinorojenega Sina Jezusa Kristusa (Lk 3,21-22), saj je vsakega poklical v življenje in je srčno želel, da živi (Ps 139,13-16).

Očetov pogled na vaju

Jezus želi tudi vama razodeti Očetov pogledna vaju. Ko prebirata Sveto pismo, lahko uvidita, kako je že Bog Oče želel, da sta se zaljubila, saj vaju je tako ustvaril in vama dal to zmožnost (1 Mz 2,18-25). Odprl vama je oči, da sta zagledala drug drugega v novi luči (Vp 1), v čudoviti Božji podobi in sličnosti (1 Mz 1,26), tako kot vaju on gleda ves čas (Iz 62; Vp 4). Poklical vaju je, da bi si po zakramentu zakona, ki sta ga sklenila po Jezusu Kristusu v moči Svetega Duha, zmogla postati neizmerni dar, dar njegovega pogleda na sozakonca. Z zakramentom zakona vaju je zedinil v eno in vama dal na razpolago moč svojega Duha, da bi drug drugemu pomagala odkrivati svojo čudovito podobo, ki jo nosita v svoji globini. Po svojem Duhu izliva v vajini srci svojo ljubezen (Rim 5,5) in vaju vabi v zaupanje, da bosta postopoma vedno bolj postajala drug drugemu njegov pogled na vaju in čudoviti dar ljubezni.

Pri globljem dojemanju Očetovega pogleda na vaju vama je morda lahko v pomoč tudi vodena molitev, ki jo najdeta na tej povezavi.

Glejta se z Očetovim pogledom

Kljub želji, da bi vedno zmogla videti svojega sozakonca takšnega, kot je bil na poročni dan, se zgodi, da ta zakonski pogled sčasoma izgine. Takrat se lahko celo prikrade dvom, ali sta prej prav videla svojo ženo/svojega moža. Zato se je potrebno vračati v Očetov pogled nanj/nanjo. Ne bojta pa se razočaranj, kajti po njih bosta lahko odstranjevala iz svojega pogleda idealiziran, takorekoč začaran pogled na svojega sozakonca. Po njih bosta zmogla priti do resnične podobe, ki jo vidi v njem/njej Bog Oče in vas spodbuja, da jo vidite tudi vi.

Postni čas je milostni čas, ki vama je podarjen, da bi se znova ustavila in se začela gledati v očeh Boga Očeta, kot ga razodeva Jezus Kristus, ter omogočila drug drugemu, da bi videla in sprejela najboljše v svojem sozakoncu ter z Božjo pomočjo odstranila vse tisto, kar vama to onemogoča. Da bi se spet zavedala, kako čudovit dar Božje ljubezni sta svojemu sozakoncu in vsem, ki so vama dani na pot, še posebej otrokom.

Vaja gledanja v molku

Kako lahko to storita? Zelo preprosto. Vzemita si vsaj trikrat na teden čas, da si zreta v oči okoli tri do štiri minute v molku. Nič ni potrebno govoriti. Samo položite v svoj pogled vso ljubezen, ki jo premorete do svojega zakonca. Prepustita se vajinemu pogledu in dopustita, da se bo zgodilo tisto, kar se bo zgodilo. Ko končata, se objemita in poljubita ter dopustita, da v vama odmeva vajina ljubezen ter ljubezen Očeta in Jezusa Kristusa do vaju, ki jo izlivata v vajini srci po Svetem Duhu. Če imata čas in zmoreta, si lahko tudi povesta, kaj sta videla in kaj se vama je zgodilo v gledanju.

Kadar se zdi nemogoče

Kadar je to težko ali pa se zdi, da je to skoraj nemogoče, ker so se morda nabrala kakšna razočaranja, zamere, je dobro, da najprej iz vsega srca prosita, naj vama Sveti Duh pomaga, da bi drug na drugega lahko gledala tako ljubeče, kot gleda Oče na svojega Sina (Kol 3,12-17). Prosita ga, naj vama pomaga odpustiti, kakor tudi vama Oče po Kristusu odpušča (Ef 4,32; Kol 3,13). Prosita ga za milost, da bi drug v drugem našla pogled Božje ljubezni, dobrote in odpuščanja (Lk 11,9-13).

Jezus Kristus vama govori, da ko v duhu zreta njega, ne vidita samo njega, temveč tudi njegovega Očeta, ki se po njem razodeva (Jn 14,8-11). Podobno je tudi z vajinim gledanjem na sozakonca. Ko ga gledate, ne vidite samo njega, temveč tudi Boga Očeta, ki želi v moči zakramenta zakona po Kristusu in njegovem Duhu biti z vami, vam pokazati svojo resnično ljubezen in spoštovanje. Prav tako pa želi v moči zakramenta zakona biti z vašim sozakoncem in mu pokazati svojo ljubezen in spoštovanje.

p. Ivan Platovnjak

27. 6. 2022