Lectio divina nedeljskega evangelijalectio divina evangelija

1. Umiritev in uvodna molitev

Ustavim se in se počasi umirim. Naredim znamenje križa in se tako še globlje zavem Božje navzočnosti v sebi in v vsem, kar me obdaja. Prosim za milost Svetega Duha, za dar ganjenosti nad Božjo besedo, ki jo smem sedaj brati, jo poslušati, premišljevati in ji dopustiti, da v meni izoblikuje Kristusa (Gal 4,19), da bom postal usmiljen, kot je nebeški Oče (Lk 6,36). To ga prosim s svojimi besedami ali s predlaganimi:

Nebeški Oče, odpusti nam naše grehe in ozdravi naše delitve, da bomo kot tvoji sinovi in hčere, ki pripadamo različnim krščanskim Cerkvam,  rasli skupaj v ljubezni, edinosti in svetosti. Pomagaj nam, da bomo vse sprejeli in ljubili kot svoje brate in sestre v Kristusu, saj smo tvoji sinovi in hčere. Obnovi v nas moč Svetega Duha, da bomo znamenje te edinosti in sredstvo njene rasti. Povečaj v nas gorečo ljubezen, spoštovanje in skrb za vse naše brate in sestre, ki verujejo v Jezusa Kristusa.

Prosim za milost, da bi zmogel in znal poslušati od zunaj in od znotraj. Od zunaj besede, ki jih berem, od znotraj občutke in vzgibe, ki se ob tem prebujajo. Počasi začnem prebirati evangeljski odlomek. Besedo za besedo. Vrstico za vrstico. Zrem njega, ki mi to govori.

2. Branje poslušanje: Evangelij po Janezu 17,20-26

20 Toda ne prosim samo za té, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame: 21 da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal. 22 In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva midva eno: 23 jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. 24 Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta. 25 Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal in ti so spoznali, da si me ti poslal. 26 In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih.«

3. Meditacija – premišljevanje

O slišani Božji besedi sedaj premišljujem. Gledam Jezusa in druge osebe v odlomku. Gledam, kako se Božja beseda dotika mojih misli in občutij, kako mi razodeva Boga ter mene in druge v njem. V pomoč so mi lahko tudi naslednje misli ali vprašanja:

− Kje mi je Oče izkazal ljubezen v zadnjih dneh?

− Kako lahko to Očetovo ljubezen osvežim v odnosu do drugih?

4. Če želim, preberem še to razlago evangeljskega odlomka, sicer pa nadaljujem z osebno molitvijo

Eden največjih privilegijev in odgovornosti, ki nam jih je dal troedini Bog, je, da molimo, ne le zase, ampak tudi za druge. Gospod Jezus je živel življenje, polno molitve, blagoslova in hvaležnosti svojemu Očetu v nebesih. Molil je za svoje učence, zlasti ko so bili v veliki stiski ali nevarnosti. Marko nam v svojem evangeljskem poročilu (Mr 6,46-51) pripoveduje, da je Jezus, ko je sam molil na gori, videl, da so njegovi učenci v veliki stiski zaradi nevarne nevihte, ki je divjala proti njihovi ladji. Takoj jim je priskočil na pomoč − hodil je po valovih razburkane vode, da bi pomiril njihov strah in umiril tudi razburkano vodo! Njegove molitve so bile osebne, neposredne in osredotočene na dobrobit in blaginjo drugih – zlasti, da bi našli mir in edinost s troedinim Bogom in drug z drugim.

Najdaljšo zapisano Jezusovo molitev najdemo v Janezovem evangeliju, in sicer “visoko duhovniško” molitev, ki jo je glasno molil pri zadnji večerji z učenci (Jn 17). Ta najjasneje razkriva njegovo srce in um − njegovo ljubezen do Očeta v nebesih in ljubezen do vseh, ki vanj verujejo. V molitvi se osredotoča na ljubezen in edinost, ki ju želi za vse, ki bodo verjeli vanj in mu sledili, ne le v sedanjosti, temveč tudi v prihodnosti.

Zaključi se s prošnjo za edinost med vsemi kristjani, ki izpovedujejo, da je Kristus Gospod. Moli za vse moške in ženske, ki bodo prišli za njim in mu sledili kot njegovi učenci (Jn 17,20). Na poseben način moli za vsakega izmed nas, da bi bili kot člani njegovega telesa, Cerkve, eno, kakor sta on in njegov Oče eno. Enost Jezusa, edinorojenega Božjega Sina, z večnim Očetom je enost medsebojne ljubezni, služenja in časti.

Jezusova molitev na predvečer njegovega žrtvovanja kaže na veliko ljubezen in zaupanje, ki ju je gojil do svojih ljubljenih učencev. Vedel je, da ga bodo zapustili v uri preizkušnje, vendar jim je zaupal veliko nalogo širjenja njegovega imena po svetu in do konca vekov. Tudi nam, ki smo danes njegovi učenci, zaupa enako nalogo − da bi ga vsi spoznali in vzljubili.

Tudi danes Gospod Jezus nadaljuje svojo visoko duhovniško službo kot naš priprošnjik pred Božjim prestolom. Pridružimo se torej njegovi velikoduhovniški molitvi, da bi vsi, ki izpovedujemo vero v Jezusa Kristusa kot Gospoda, rasli v ljubezni in edinosti kot bratje in sestre.

5. Osebna molitev

V naslednjih trenutkih tišine se o vsem tem osebno pogovorim z Jezusom. Povem mu, kaj mislim, kaj čutim, kaj želim. Slavim ga, se mu zahvalim … Prosim ga za milosti, ki jih potrebujem za …

6. Kontemplacija – tiho bivanje z Bogom

Dopustim, da v meni vse umolkne. Preprosto sem navzoč v Bogu, kakor je on navzoč meni. Morda iz te tišine in molka še bolj zaslutim Božji nagovor in željo, da bi bil vedno z njim in da bi vse delal z njim in v njem …

7. Delovanje

Ko vstopim v osebni odnos z Bogom, me spremeni, naredi bolj ljubečega in spodbudi h konkretnemu delovanju …

8. Zaključna molitev

Zaključim lahko samo s Slava Očetu, s svojimi besedami ali s predlaganimi:

Hvala ti, Oče, za oblačilo ljubezni, ki spremeni vse, tako pri meni kot v odnosih z ljudmi.

9. Pregled molitvenega premišljevanja ali refleksija. To je čas, ko ozavestim in ubesedim to, kaj se je v meni dogajalo v času molitve. Pri refleksiji mi lahko pomagajo naslednja vprašanja:

Kaj se je dogajalo med molitvijo? Katera čutenja in misli sem lahko zaznal v sebi?

Kaj sem spoznal o Bogu, kaj o njegovem odnosu do mene in drugih ter o svojem do njega in drugih?

Kako sem zaključil svojo molitev? Kaj sem prejel v njej za svoje vsakdanje življenje?

Na koncu si lahko zapišem spoznanja, ugotovitve in uvide. Zapišem si tudi, kje sem imel težave. Tudi te lahko imajo veliko vrednost pri spoznavanju odnosa Boga do mene in mojega do njega. Lahko mi pomagajo tudi pri tem, da najdem bolj primeren način molitve. Potem se za vse zahvalim troedinemu Bogu.

Ivan Platovnjak DJ in Alenka Oblak