Lectio divina nedeljskega evangelijalectio divina evangelija

1. Umiritev in uvodna molitev

Ustavim se in se počasi umirim. Naredim znamenje križa in se tako še globlje zavem Božje navzočnosti v sebi in v vsem, kar me obdaja. Prosim za milost Svetega Duha, za dar ganjenosti nad Božjo besedo, ki jo smem sedaj brati, jo poslušati, premišljevati in ji dopustiti, da v meni izoblikuje Kristusa (Gal 4,19), da bom postal usmiljen, kot je nebeški Oče (Lk 6,36). To ga prosim s svojimi besedami ali s predlaganimi:

Vstali Kristus, prosimo te, da ponovno razžariš našo ljubezen do tebe in spremeniš naše življenje z močjo in delovanjem Svetega Duha, ki prebiva v nas.

Prosim za milost, da bi zmogel in znal poslušati od zunaj in od znotraj. Od zunaj besede, ki jih berem, od znotraj občutke in vzgibe, ki se ob tem prebujajo. Počasi začnem prebirati evangeljski odlomek. Besedo za besedo. Vrstico za vrstico. Zrem njega, ki mi to govori.

2. Branje poslušanje: Evangelij po Janezu 21,1-19

1 Potem se je Jezus spet razodel učencem pri Tiberijskem jezeru. Razodel pa se je takóle: 2 Simon Peter, Tomaž, ki se imenuje Dvojček, Natánael iz galilejske Kane, Zebedéjeva sinova in dva druga izmed njegovih učencev so bili skupaj. 3 Simon Peter jim je rekel: »Ribe grem lovit.« Dejali so mu: »Tudi mi gremo s teboj.« Odšli so in stopili v čoln, toda tisto noč niso nič ujeli. 4 Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu, vendar učenci niso vedeli, da je Jezus. 5 Jezus jim je rekel: »Otroci, imate kaj hrane?« Odgovorili so mu: »Nič.« 6 Tedaj jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli.« Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli več izvleči. 7 Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru: »Gospod je.« Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol, in se vrgel v jezero. 8 Drugi učenci so pripluli s čolnom in privlekli mrežo z ribami; niso bili namreč daleč od brega, le kakih dvesto komolcev. 9 Ko so stopili na kopno, so na tleh zagledali žerjavico in na njej ribo ter kruh. 10 Jezus jim je rekel: »Prinesite ribe, ki ste jih pravkar ujeli!« 11 Simon Peter se je tedaj vkrcal in potegnil na kopno mrežo, polno velikih rib; bilo jih je sto triinpetdeset. Čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni raztrgala. 12 Jezus jim je rekel: »Pridite jest!« Toda nobeden izmed učencev si ga ni drznil vprašati: »Kdo si ti?«; vedeli so namreč, da je Gospod. 13 Jezus je prišel, vzel kruh in jim ga ponudil; in prav tako ribo. 14 To je bilo že tretjič, da se je Jezus razodel učencem, odkar je bil obujen od mrtvih.

15 Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« Rekel mu je: »Hrani moja jagnjeta!« 16 Spet, drugič, mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« Rekel mu je: »Pasi moje ovce!« 17 Tretjič mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me imaš rad?« Peter se je užalostil, ker mu je tretjič rekel: »Ali me imaš rad?« in mu je rekel: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.« Jezus mu je rekel: »Hrani moje ovce! 18 Resnično, resnično, povem ti: Ko si bil mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel; ko pa se postaraš, boš raztegnil roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš.« 19 To pa je rekel, da je označil, s kakšno smrtjo bo poveličal Boga. In ko je to rekel, mu je dejal: »Hôdi za menoj!«

3. Meditacija – premišljevanje

O slišani Božji besedi sedaj premišljujem. Gledam Jezusa in druge osebe v odlomku. Gledam, kako se Božja beseda dotika mojih misli in občutij, kako mi razodeva Boga ter mene in druge v njem. V pomoč so mi lahko tudi naslednje misli ali vprašanja:

− Jezus nas čaka na obali novega, da bi v morju pustili staro. Iskreno se vprašajmo, kaj od starega poskušamo ohraniti ali narediti živo? Kaj nas Jezus vabi, da opustimo?

− Novo se lahko rodi samo v Kristusu, v prisluškovanju Svetemu Duhu. Kaj mi šepeta v tem času?

4. Če želim, preberem še to razlago evangeljskega odlomka, sicer pa nadaljujem z osebno molitvijo

Peter je bil po tragediji Jezusove smrti obupan in ni vedel, kaj naj stori. Zaradi negotovosti glede svoje prihodnosti se je vrnil k svojemu prejšnjemu poklicu ribiča. Šest drugih apostolov mu je sledilo nazaj v Galilejo.

Vstali Kristus je na obali čakal Petra in druge apostole. Ko se je njihov čoln približal obali, jih je vprašal, če imajo kaj jesti. Na njegovo besedo so spustili mreže v morje. Ob velikem ulovu rib je ljubljeni učenec spoznal, da jim govori Kristus. Peter je takoj skočil iz čolna in pohitel k njemu.

Spomnimo se prvega čudeža velikega ulova rib, ki se je zgodil na začetku njegovega poslanstva v Galileji. Peter je lovil celo noč in ni ujel ničesar, Jezus pa mu je naročil, naj vrže mreže (Lk 5,4-11). Ko so se trgale  od teže velikega ulova, mu je dal nov poklic in poslanstvo − odslej bo lovil ljudi za Božje kraljestvo (Lk 5,10). Vstali Jezus Kristus je zanj ponovil ta čudež, da bi ga spomnil na njegovo poslanstvo “lovljenja ljudi” oz. “pridobivanja učencev” za Božje kraljestvo.

Ko je Petra vpričo drugih učencev trikrat vprašal  o njegovi ljubezni in zvestobi, mu je moralo to povzročiti veliko bolečino in žalost, saj ga je pred tem trikrat javno zatajil. Zdaj se ni več hvalil ali primerjal z drugimi (Mt 26,33), temveč je poln kesanja ponižno izjavil: “Ti veš, da te imam rad.” Pripravljen mu je bil služiti, pa naj stane, kar hoče.

Gospod Jezus kliče vsakega od nas, da se mu tudi v svojih osebnih bojih, šibkostih in grehih približamo kot usmiljenemu Zdravniku in Odrešeniku. Vabi nas, naj ga izberemo za svojega Gospoda in ga ljubimo bolj kot vse drugo.

Pred tem, da bi mu izkazali svojo nedeljeno ljubezen in brezpogojno zvestobo (Rim 8,38-39) ter prejeli njegovo milostno odpuščanje, ljubečo prijaznost in zvesto ljubezen, nas lahko zadrži samo grešni ponos, trmasta volja in slepi strah zase. Božja naklonjenost in blagoslov sta zastonjski in nezaslužen dar, ki neskončno presega vse, kar bi si upali pridobiti s svojim življenjem. V velikodušnosti in dobroti ne moremo nikoli preseči troedinega Boga. On nas je prvi vzljubil. Naša ljubezen do njega pa je odgovor na njegovo izjemno in nezasluženo naklonjenost in usmiljenje.

Gospod Jezus se želi osebno približati vsakemu od nas in vsak dan trka na vrata naših src ter čaka na odgovor (Raz 3,20). Vedno nam je pripravljen pomagati rasti v spoznanju njegove velike ljubezni in v neizmernem bogastvu njegovega usmiljenja in dobrote do nas. Prosimo ga, naj ponovno razžari našo ljubezen do njega in spremeni naše življenje z močjo in delovanjem Svetega Duha, ki prebiva v nas.

5. Osebna molitev

V naslednjih trenutkih tišine se o vsem tem osebno pogovorim z Jezusom. Povem mu, kaj mislim, kaj čutim, kaj želim. Slavim ga, se mu zahvalim … Prosim ga za milosti, ki jih potrebujem za …

6. Kontemplacija – tiho bivanje z Bogom

Dopustim, da v meni vse umolkne. Preprosto sem navzoč v Bogu, kakor je on navzoč meni. Morda iz te tišine in molka še bolj zaslutim Božji nagovor in željo, da bi bil vedno z njim in da bi vse delal z njim in v njem …

7. Delovanje

Ko vstopim v osebni odnos z Bogom, me spremeni, naredi bolj ljubečega in spodbudi h konkretnemu delovanju …

8. Zaključna molitev

Zaključim lahko samo s Slava Očetu, s svojimi besedami ali s predlaganimi:

Gospod, ti si naša edina resnična hrana, edini šepet, edini, ki nas objameš z ljubeznijo, in ki tudi naše omejitve narediš za hrano drugim. Ti mi daješ rodovitnost, ko poslušam tebe – hvala ti.

9. Pregled molitvenega premišljevanja ali refleksija. To je čas, ko ozavestim in ubesedim to, kaj se je v meni dogajalo v času molitve. Pri refleksiji mi lahko pomagajo naslednja vprašanja:

Kaj se je dogajalo med molitvijo? Katera čutenja in misli sem lahko zaznal v sebi?

Kaj sem spoznal o Bogu, kaj o njegovem odnosu do mene in drugih ter o svojem do njega in drugih?

Kako sem zaključil svojo molitev? Kaj sem prejel v njej za svoje vsakdanje življenje?

Na koncu si lahko zapišem spoznanja, ugotovitve in uvide. Zapišem si tudi, kje sem imel težave. Tudi te lahko imajo veliko vrednost pri spoznavanju odnosa Boga do mene in mojega do njega. Lahko mi pomagajo tudi pri tem, da najdem bolj primeren način molitve. Potem se za vse zahvalim troedinemu Bogu.

Ivan Platovnjak DJ in Alenka Oblak