Lectio divina nedeljskega evangelijaLectio divina

1. Umiritev in uvodna molitev

Ustavim se in se počasi umirim. Naredim znamenje križa in se tako še globlje zavem Božje navzočnosti v sebi in v vsem, kar me obdaja. Prosim za milost Svetega Duha, za dar ganjenosti nad Božjo besedo, ki jo smem sedaj brati, jo poslušati, premišljevati in ji dopustiti, da v meni izoblikuje Kristusa (Gal 4,19), da bom postal usmiljen, kot je nebeški Oče (Lk 6,36). To ga prosim s svojimi besedami ali s predlaganimi:

Ko hodimo sami in želimo, da Bog služi našim željam, potrebam, smo v peklu puščave, osamljenosti. Ko pa dopustimo, da nam Bog pokaže pot, smo v raju, kjer nas on obsipa s polno milostmi. To je ljubezen, ki ne dela senzacij; to je nežna, kreativna, potrpežljiva, zvesta ljubezen, ki vse daje. V postu nas Oče vabi, da mu dovolimo, da nam pokaže te milosti. Ne da se mi mučimo, marveč da dopustimo, da nam on pokaže. Gospod, naj ob vstopu v post gojim dialog s teboj, ki edini omogočaš življenje. Naj ti dopustim, da mi pokažeš, v kaj me vabiš v postu, da bom lahko gojil upanje in vero vate, ki edini lahko prinašaš mir na svet.

Prosim za milost, da bi zmogel in znal poslušati od zunaj in od znotraj. Od zunaj besede, ki jih berem, od znotraj občutke in vzgibe, ki se ob tem prebujajo. Počasi začnem prebirati evangeljski odlomek. Besedo za besedo. Vrstico za vrstico. Zrem njega, ki mi to govori.

2. Branje poslušanje: Evangelij po Luku 4,1-13

1-2 Jezus se je vrnil od Jordana poln Svetega Duha in Duh ga je vodil štirideset dni po puščavi, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel, in ko so se končali, je postal lačen. 3 Hudič mu je rekel: »Če si Božji Sin, reci temu kamnu, naj postane kruh.« 4 Jezus mu je odgovoril: »Pisano je: Človek naj ne živi samo od kruha.« 5 Nato ga je hudič povedel gor, mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta 6 in mu rekel: »Tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo, kajti meni je izročena in jo dam, komur hočem. 7 Če torej mene moliš, bo vsa tvoja.« 8 Jezus mu je odgovoril: »Pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!« 9 Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem, ga postavil vrh templja in mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi od tukaj dol; 10 kajti pisano je: Svojim angelom bo zate zapovedoval, da te obvarujejo 11 in: Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.« 12 Jezus mu je odgovoril: »Rečeno je: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!« 13 Ko je hudič končal z vsemi skušnjavami, se je umaknil od njega do primernega časa.

3. Meditacija – premišljevanje

O slišani Božji besedi sedaj premišljujem. Gledam Jezusa in druge osebe v odlomku. Gledam, kako se Božja beseda dotika mojih misli in občutij, kako mi razodeva Boga ter mene in druge v njem. V pomoč so mi lahko tudi naslednje misli ali vprašanja:

− Spomnim se trenutkov, ko mi je Gospod že pomagal v preizkušnjah.

− Iz nekaterih stisk ne želim oditi. Kaj me ustavlja? Kaj mi Gospod ponuja, če mu to izročim?

− Kristus je bil ponižen, ker mu je bilo že vse dano. Tudi nam je vse dano – zato ni potrebno, da rešujemo ali nadzorujemo. Dovolj je, da dajemo sebe in služimo. Kje, komu lahko dajem sebe v tem postu?

4. Če želim, preberem še to razlago evangeljskega odlomka, sicer pa nadaljujem z osebno molitvijo

Luka pripoveduje, da je ob koncu Jezusovega štiridesetdnevnega bivanja v puščavi prišel skušnjavec, da bi ga skušal. Tega skušnjavca opisuje kot hudiča (Lk 4,1), ki se imenuje tudi oče laži (Jn 8,44), satan (Lk 10,18) ter duhovni vladar in bog tega sveta (Jn 12,31; 2 Kor 4,4). Je isti prevarant, ki je v rajskem vrtu skušal Adama in Evo (1 Mz 3). Jezus se je moral boriti s skušnjavo, da bi izbral svojo pot in ne tiste , ki jo je želel njegov Oče. To je temeljna skušnjava, s katero se sooča tudi vsak izmed nas. Moja ali Božja pot, moja ali Božja volja.

Najprej je satan poskušal Jezusa pripraviti do tega, da bi kamenje spremenil v kruh in tako dokazal svojo nadnaravno moč ter potešil svojo osebno lakoto. Ker pa je Jezus hotel svoje življenje postaviti v odvisnost od Očeta in ne od tega, kar si sam želi zaradi trenutnih potreb, je satanovo past premagal z besedami iz Pete Mojzesove knjige, v kateri je Mojzes opozoril izraelsko ljudstvo, naj nikoli ne pozabi Boga in njegovih besed: “Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust” (5 Mz 8,3; Mt 4,4).

Satan je Jezusa znova skušal, ko mu je predstavil najboljše, kar bi mu svet lahko ponudil − veliko bogastvo, privilegije, slavo in čast ter moč, da bi vladal vsem kraljestvom sveta. Jezus je sprevidel past in vedel, kako lahko vse to zlahka prevara človekovo srce in premaga to, kar mu je najbolj dragoceno. Srce ne more služiti dvema gospodarjema. Odločil se je, da bo častil le svojega Očeta in služil le njegovemu kraljestvu. Ponovno je premagal satana z besedami iz Svetega pisma: “Pisano je: ‘Gospoda, svojega Boga, boš častil in njemu edinemu boš služil'” (5 Mz 6,13).

Satanova zadnja skušnjava je bila prepričati Jezusa, naj se postavi na vrh templja v Jeruzalemu, kjer Bog na poseben način prebiva s svojim ljudstvom, in tam naredi spektakularno znamenje, ki bi nedvomno dokazalo, da je Mesija, Božji maziljenec. Jezus je zavrnil Satanov preizkus, da bi dokazal svojo božansko trditev in je ponovno citiral besede iz Svetega pisma: “Rečeno je: ‘Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga'” (5 Mz 6,16).

Ko se je Jezus odpravil v puščavo, da bi se spopadel s hudičevo skušnjavo, ga je vodil Sveti Duh. Pri premagovanju le-te se ni zanašal na moč svoje volje in svoje človeške moči, ampak na Svetega Duha, ki mu je dal moč, modrost, pogum, zaupanje in samoobvladovanje. Zavedal se je, da se ne more sam boriti proti skušnjavi.

Tako kot on tudi mi potrebujemo moč in vodstvo Svetega Duha v boju s skušnjavami. Vstali Kristus nam daje svojega Duha za pomoč v naši šibkosti (Rim 8,26) ter da je naš vodnik in moč v času preizkušenj (1 Kor 10,13). V obilju nam podarja svojo milost, kadar ponižno priznavamo svojo odvisnost od njega (Jak 4,6), in nam pomaga, da se trdno upremo napadom satana, ki nas želi uničiti (1 Pt 5,8-10; Ef 6,10-18). Vedno z veseljem izlije svojega Duha na nas, da bi imeli pogum, ki ga potrebujemo, da se pokesamo za svoje grehe in se od njih odvrnemo ter zavrnemo satanove laži in prevare. Želi, da bi bojevali dober boj vere (1 Tim 6,12) z močjo in pomočjo, ki prihajata od Svetega Duha.

5. Osebna molitev

V naslednjih trenutkih tišine se o vsem tem osebno pogovorim z Jezusom. Povem mu, kaj mislim, kaj čutim, kaj želim. Slavim ga, se mu zahvalim … Prosim ga za milosti, ki jih potrebujem za …

6. Kontemplacija – tiho bivanje z Bogom

Dopustim, da v meni vse umolkne. Preprosto sem navzoč v Bogu, kakor je on navzoč meni. Morda iz te tišine in molka še bolj zaslutim Božji nagovor in željo, da bi bil vedno z njim in da bi vse delal z njim in v njem …

7. Delovanje

Ko vstopim v osebni odnos z Bogom, me spremeni, naredi bolj ljubečega in spodbudi h konkretnemu delovanju …

8. Zaključna molitev

Zaključim lahko samo s Slava Očetu, s svojimi besedami ali s predlaganimi:

Kristus, ti si prestal veliko skušnjav. Kažeš mi, kako je edina pot srce, ki je pripeto na Gospoda, vera v Očetove milosti, tudi v časih, ko divja vojna, zunaj ali znotraj mene. Skušnjava me poskuša prepričati, da sem sam in ogrožen. Hvala, da me vodiš po poti sinovstva, hčerinstva, saj je odnos tisti, ki gradi pot naprej. Hvala za vse navdihe in vodstvo v tem postu, Sveti Duh.

9. Pregled molitvenega premišljevanja ali refleksija. To je čas, ko ozavestim in ubesedim to, kaj se je v meni dogajalo v času molitve. Pri refleksiji mi lahko pomagajo naslednja vprašanja:

Kaj se je dogajalo med molitvijo? Katera čutenja in misli sem lahko zaznal v sebi?

Kaj sem spoznal o Bogu, kaj o njegovem odnosu do mene in drugih ter o svojem do njega in drugih?

Kako sem zaključil svojo molitev? Kaj sem prejel v njej za svoje vsakdanje življenje?

Na koncu si lahko zapišem spoznanja, ugotovitve in uvide. Zapišem si tudi, kje sem imel težave. Tudi te lahko imajo veliko vrednost pri spoznavanju odnosa Boga do mene in mojega do njega. Lahko mi pomagajo tudi pri tem, da najdem bolj primeren način molitve. Potem se za vse zahvalim troedinemu Bogu.

Ivan Platovnjak DJ in Alenka Oblak