Prazniki in žalujoči

Praznik vseh svetih je za žalujoče pogosto dan dodatne žalosti in bolečine, saj še bolj pride v ospredje zavest, da med nami ni več naših ljubljenih, ki so umrli. Kako naj se veselimo in radujemo?

Kot kristjani smo povabljeni, da se na ta dan v veri zazremo v Boga in nebeško slavo v njem, v kateri so vsi tisti, ki so živeli s Kristusom svoje vsakdanje življenje na zemlji in si skupaj z njim prizadevali ljubiti vsakega človeka, kot ga ljubi on, in bili usmiljeni, kakor je usmiljen nebeški Oče (Raz 7,2-4.9-14). Mnogi pokojni kristjani so kot takšni priznani pred vso Cerkvijo in so razglašeni za blažene in svetnike. Veliko večja in nešteta množica pa je tistih, ki so živeli svoje vsakdanje življenje skrito, v krogu svoje družine in sredi svojega poklicnega in krajevnega življenja. Toda tudi takšno življenje ljubezni in usmiljenja je bilo enako pomembno kakor življenje tistih, ki jih je Cerkev prepoznala po zahtevnem in dolgotrajnem postopku. Resnično pomembno pa je skrito in nepoznano življenje z Bogom, kar nam razodeva tudi Jezusovo skrito življenje do 30. leta, ko je po krstu v Jordanu javno nastopil in začel oznanjevati Božje kraljestvo.

Zaradi tega lahko med vsemi svetimi zremo tudi naše drage rajne, ki so si prizadevali živeti ljubezen v času svojega zemeljskega življenja in delovanja. Mi smo priče temu in vemo, da ljubezen in usmiljenje, ki smo ju bili deležni ob njih, nista mogli umreti ali izginiti v nič, temveč večno živita v Bogu in sta se v polnosti pokazali v družbi z vsemi svetimi, ki so sedaj v Bogu, ki je Bog živih in umrlih v njegovi ljubezni.

Praznik vseh svetih nas tudi vabi, da se zavemo, da so vsi sveti, tudi naši dragi rajni, naši pravi prijatelji. Prijatelji, ki nas nikoli ne bodo zapustili v nobeni še tako težki situaciji. Skupaj z Jezusom, ki nas je izbral za svoje prijatelje (Jn 15,14-16), nas tudi oni izbirajo za svoje. Tako imamo nešteto prijateljev, ki se jih pogosto niti ne zavedamo. In ta praznik nam želi omogočiti, da se tega zavemo.

Prijateljstvo daje veselje vsakdanjosti. Prijateljstvo daje spodbudo v težkih situacijah. Prijateljstvo daje tolažbo in upanje v žalosti. Popolno prijateljstvo je redko, toda v Bogu je mogoče. Vedno je pravi nebeški zaklad!

Prijateljstvo seveda ne nastane samo od sebe. Treba je iti iz sebe in ga ponuditi drugim. Prav tako ponujeno prijateljstvo sprejeti. To je obojestranski dar, ki pa postane pravi dar, ko ga zavestno sprejmemo in začnemo udejanjati. Prijatelji ustvarjajo prijatelje.

Čudovita vest praznika vseh svetih je tudi ta, da se svetniki ne naveličajo ponujati svojega prijateljstva nam, ki smo še na poti v večno slavo. Sprejmimo ga. Izberimo jih za svoje sopotnike na svojem potovanju po zemlji proti večnosti, kjer so naši dragi rajni. Kakor so oni sprejeli prijateljstvo vseh teh, s katerimi so sedaj v nebeški slavi, ga sprejmimo tudi mi. Naši dragi rajni se bodo tega zelo veselili. Ni lepšega kot biti skupaj s prijatelji!

Dragi žalujoči, to je vesela vest tega praznika, ki je zaznamovan tudi z žalostjo. Seveda nam ne more povsem odvzeti naše resnične žalosti, ker naših rajnih ni več z nami na telesni način, toda hkrati prinaša zavedanje vsega tega tudi tiho veselje in spodbudo, da iščemo, na kakšen način nam naši dragi rajni skupaj z vsemi svojimi nebeškimi prijatelji izkazujejo svoje večno ljubezen.

Vabim vas, da smo na ta paznik in tudi v naslednjih dnevih še bolj odprti za drobna znamenja, v katerih lahko zaznamo tiho in večno ljubezen. Ozavestimo male stvari in dogodke, zahvaljujmo se zanje Bogu, zapišimo si jih na vidno mesto, da jih bomo imeli vedno pred očmi, da ne bomo nanje pozabili, ko bodo prišli težki trenutki žalosti in bolečine, osamljenosti in zapuščenosti. Prosimo Svetega Duha, ki nam ga dajeta Oče in vstali Kristus, da nam odpre naše čute zanje, nas spomni nanje in pouči, kako so resnično znamenje, da so naši dragi rajni živi, da niso pozabili na nas ter da smo obdani z njihovo ljubeznijo. Zahvaljujmo se jim in dopustimo, da naše srce napolnjuje vesela hvaležnost in zaupanje v moč ljubezni, ki nas v Bogu večno povezuje in dela eno.

Ivan Platovnjak DJ

Ljubljana, 2021