Duhovne misliDuhovnost

Jezus pravi: “Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce.” (Jn 10, 10-11)

Nekateri težko sprejmejo, da jim kdo reče, da so kot ovce. To jih žali. Toda dobri poznavalci človeške narave poudarjajo, da tako kot ovce tudi človek ne more živeti sam zase, brez drugih. In kot ovce potrebujejo pastirja ali vsaj jasne meje, ker se sicer izgubijo, tako tudi mi potrebujemo nekoga, da mu sledimo. Vedno namreč sledimo nekim čustvom, mislim, besedam, idejam ipd., ki nam jih nekdo posreduje …

Ovce nimajo svobode, mi pa jo imamo, zato imamo možnost, da izbiramo, komu bomo sledili. V tem je naše dostojanstvo in tudi odgovornost. Prosimo Svetega Duha, naj nam pomaga razločevati, komu sledimo, in se odločati tako, da bomo vedno sledili dobremu Pastirju (Jn 10). (p. Ivan P., 27. 4. 2021)