O meditaciji

Meditacija je bila vedno navzoča v tradiciji krščanstva. Že Stara zaveza nas po Jozuetovi knjigi spodbuja, naj dan in noč premišljujemo knjigo Postave, da bomo lahko po njej živeli (Joz 1,8). V Novi zavezi nas Jezus spodbuja, da na poslušamo in gledamo, da bomo slišali, videli in doumeli. Tudi apostol Pavel nas še posebej spodbuja, naj preobražamo svoj um s premišljevanjem Božje besede, da bomo postajali tako vedno bolj podobni Kristusu (Fil 4,8; Rim 12,2).

Kakšen je namen krščanske meditacije? 

Namen meditacije ni zgolj v tem, da se umirimo in izpraznimo vsega, kar nas vznemirja in nas oddaljuje od nas samih in drugih, tudi Boga. V krščanski meditaciji gre v prvi vrsti za to, da smo v molku in zbranosti osredotočeni na Boga. Po njej smo mu vedno bližje. On je z nami po Svetem pismu in vsemu, kar obstaja, po Cerkvi in njenih zakramentih. Po njej rastemo v veri, upanju in ljubezni ter se učimo gledati na vse ljudi, sebe, stvari in dogodke na Božji način.

Na kratko lahko rečemo, da meditacija prečiščuje naše misli in čute, da zmoremo prepoznati navzočnost in delovanje Boga v vseh stvareh in postajati njegovi sodelavci v graditvi Božjega kraljestva miru, pravičnosti in ljubezni tam, kjer smo. Postopoma nas oblikuje po Jezusu Kristusu, da zmoremo biti njegove priče in ga v moči Svetega Duha ponavzočevati sredi tega sveta in časa.

Kako poteka krščanska meditacija?

Sredi vsakdanjega življenja je najlažje udejanjiti meditacijo prvih kristjanov, še posebej puščavnikov. Na pamet so se naučili nekatere vrstice iz psalmov ali evangelijev ter jih preprosto ponavljali sredi opravljanja dnevnih opravil. Na ta način so prešli od besed v tiho premišljevanje. Takšen način je uporabljala tudi Marija, o kateri je v Lukovem evangeliju zapisano, da je vse besede, ki jih je slišala, ohranila v svojem srcu in o njih premišljevala (Lk 2,19). Božja beseda je namreč kot seme, ki takrat, ko pade na rodovitno zemljo, počasi vzklije in obrodi sad ob svojem času (Mt 13, 1-23).

Vsekakor si je za meditacijo potrebno vzeti vsaj pol ure. Najdemo si prostor, kjer bomo lahko v tišini in molku. Najprej se umirimo in zavestno vstopimo v navzočnost Boga. To nam omogoči že , če se počasi z vso vero, ki jo premoremo, pokrižamo. Tako ozavestimo, da smo zbrani v imenu troedinega Boga, ki je tukaj in sedaj z nami in se nam želi razodeti po svoji besedi ali tistem, na kar se bomo osredotočili v tej meditaciji. Nato prosimo Svetega Duha, naj nas on uči, spominja in vodi. Le v njegovi moči bomo zmogli in znali poslušati in gledati od zunaj in od znotraj. Od zunaj slišati in videti besede (ali predmet), ki jih beremo (ki je pred mano), od znotraj občutke in vzgibe, ki se ob tem prebujajo. Nato se prepustimo »vsebini« meditacije, vsaj 20 minut. Sem z njim, ki se mi razodeva. Zaključimo z molitvenim odgovorom zahvale, slavljenja, prošnje, kesanja ali izročitve.  Naredimo še refleksijo. Poskušamo videti in ubesediti, kaj se je dogajalo v nas. Tako se učimo prepoznavati misli in čutenja v svoji notranjosti ter razločevati način navzočnosti in delovanje troedinega Boga v mojem življenju in delovanju. Na koncu si na kratko zapišemo v duhovni dnevnik to, kar se je zgodilo.

Ivan Platovnjak DJ, TEOF UL, Ignacijev dom

Ljubljana, 1. april 2021

Tri kratke pogovorne oddaje o molitvi in meditaciji na Radiu Ognjišče (Ivan Platovnjak DJ).

Skrivnost molitve (17.3.2021). Skrivnost molitve in meditacije 1 (22.3.2021). Skrivnost molitve in meditacije 2 (24.3.2021).