Ideje za pripravo na zakonSveto pismo in zakonsko življenje

Nevesta in ženin lahko sama izbereta Božjo besedo, ki jo bosta imela pri cerkveni poroki z mašo ali pa tudi brez maše. Prav je, da izbereta odlomke, ki njiju osebno nagovarjajo in jima pomagajo globlje dojeti pomen zakramenta zakonca in ga živeti v svojem zakonu in družini. Prav je, da se izbere vsaj en svetopisemski odlomek, ki izrecno govori o zakonskem življenju. Ta »berila« so označena z zvezdico.

Izbrane odlomke lahko tudi natisneta in imata na vidnem mestu v svojem domu, da ju bodo vedno spremljali na poti njunega zakonskega in družinskega življenja. Tako bo Božja beseda vedno bolj luč na njuni poti (Ps 119,105).

Berila iz stare zaveze

* 1 Mz 1,26-28.31

* 1 Mz 2,18-24

* 1 Mz 24,48-51.58-67

* Tob 7,6-14

* Tob 8,4-8

* Prg 31,10-13.19-20.30-31

Vp 2,8-10.14.16

Vp 8,6-7

* Sir 26,1-4.16-21

Jer 31,31-32.33-34

Berila iz nove zaveze

Rim 8,31-35.37-39

Rim 12,1-2.9-18

Rim 15,1-3.5-7.13

1 Kor 6,13-15.17-20

1 Kor 12,31-13,8

Ef 4,1-6

* Ef 5,2.21-33

Fil 4,4-9

Kol 3,12-17

Heb 13,1-4.5-6

* 1 Pt 3,1-9

1 Jn 3,18-24

1 Jn 4,7-12

Evangeliji

Mt 5,1-12

Mt 5,13-16

Mt 7,21.24-29

* Mt 19,3-6

Mt 22,35-40

* Mr 10,6-9

* Jn 2,1-11

Jn 15,9-12

Jn 15,12-16

Jn 17,20-26