Duhovnost v vsakdanjem življenjusvetišče Svetega Duha

»Moja hiša naj bo hiša molitve«, poudarja Jezus (Lk 19,45). To velja za vsako cerkev, toda tudi za vsakega izmed nas. Smo namreč svetišče Svetega Duha, v katerem on sam nenehno moli: »Aba, Oče.« (Gal 4,6)

Zaznajmo to molitev v sebi in dopustimo, da postane tudi naša osebna molitev. Postajali bomo vedno bolj zavestno sinovi/hčere Nebeškega Očeta. V zahvaljevanju, prošnjah in kesanju bomo tako prinašali sebe, vse druge in ves svet pred Boga ter mu omogočali, da bo lahko vedno bolj dejavno navzoč v nas, drugih in vsem svetu.

V Jezusu Kristusu bomo tako postajali sodelavci v izgradnji Božjega kraljestva na svetu. Tako bodo naši domovi in vsi kraji, kjer živimo in delamo, postajali svetišče, kjer se bo v vsem proslavljala Božja ljubezen. (I.P.)