Priprava na zakon v Ignacijevem domuPriprava na zakon

Ni lepšega kot videti par, med katerim se otipljivo čuti medsebojna ljubezen in spoštovanje. Kjer je namreč navzoča ljubezen, tam je Bog. Zato je biti s tistimi, ki se pripravljajo na zakrament zakona, velik dar. Bogu sem hvaležen, da smem skupaj z drugimi sodelavci (pet zakonskih parov pričevalcev, zdravnik idr.) v Ignacijevem domu duhovnosti vsak mesec deliti radost v pripravi. Lepo je tudi opazovati, kako postajajo pari na pripravi vedno lepši, saj njihovi obrazi vedno bolj izžarevajo tisto, kar nosijo v globini src, kar so že zgradili v medsebojnem odnosu in kar odkrivajo, ko poslušajo pričevanja in predavanja in pri njih sodelujejo.

Cilji priprave na zakon so predvsem, da bi vsak par izkustveno globlje spoznal vrednost in bogastvo zakona in družine ter pomen prejema zakramenta zakona in življenja v njem ter primerno ovrednotil motive, ki dajejo zakonski zvezi resnične možnosti za trajen obstoj. Seveda je med najpomembnejšimi cilji priprave na zakon omogočiti vsakemu udeležencu, da odkrije pot oz. način, kako lahko pride do notranjega miru in svobode, v katerem bo mogel z vsem svojim bitjem izreči bodočemu sozakoncu obljubo zvestobe v ljubezni in spoštovanju do konca zemeljskega življenja.

Potek in vsebina priprave

Priprava traja en vikend in se izvaja po na daljavo, po Zoom-u. V petek od 17.00 do 19.30; v soboto od 8.30 do 12.30, odmor za kosilo, popoldne od 14.15 do 18.30; v nedeljo od 8.30 do 14.00. Program se zaključi s sveto mašo.

Priprava na zakon vsebuje različne tematske sklope: pomen obljube, da te bom ljubil in spoštoval vse dni življenja; razlogi za prejem zakramenta zakona in pomen tega zakramenta za vsakdanje življenje zakoncev in družine; pogovor z zdravnikom o spočetju, nosečnosti in porodu ter o načrtovanju družine; ljubezensko-spolni odnos, ki izgrajuje in posvečuje; rast odnosa in pogovor med zakoncema, reševanje težavnih situacij sredi življenja; »samovzgoja« v zakonskega moža/ženo, tudi za to, da bosta lahko dobro vzgajala otroke; vse o pripravi cerkvene poroke; kako ohranjati zakon svež in rodoviten; molitev in duhovno življenje v zakonu.

Predvideni datumi priprav na zakon v letu 2023 in 2024 v Ignacijevem domu duhovnosti

Vsak “prvi” vikend v mesecu: 6.-8. oktober; 3.-5. november; 1.-3. december; 5.-7. januar 2024; 2.-4. februar.

Prijave in dodatne informacije

Na telefonu 031/362-739 (ga. Lilijana Bole) vsako sredo od 10. do 12. ure; na e-naslovu: pripravanazakon@ignacijevdom.si. Ob prijavi, prosimo, navedita naslednje podatke za oba: ime in priimek ter naslov.

Organizator

Ignacijev dom duhovnosti v Zavodu sv. Ignacija v Ljubljani

p. Ivan Platovnjak DJ, koordinator priprave

Ljubljana, 19. 5. 2020