O meditacijiRiba - simbol kristjanov

Sv. Ignacij Lojolski v svojih Duhovnih vajah ponuja ritmično molitev, ki upošteva ritem človekovega dihanja in omogoča, da se lahko globlje zavemo vsebine besed vsakdanjih molitev (npr. očenaša, zdravamarije, slavaočetu …), ki jih molimo, ali osebe, h kateri molimo (Nebeški Oče, Jezus Kristus, Sveti Duh, Božja Mati Marija …), ali sebe v tej molitvi.

Priprava: Izberem prostor in držo, ki mi bo pomagala biti čim bolj celostno v molitvi pred troedinim Bogom in v Njem. Lahko tudi hodim. Izberem molitev, ob kateri bom molil (očenaš, zdravamarija, slava Očetu, duša Kristusova, pridi Sveti Duh …). Počasi se umirim.

Uvodna prošnja: Prosim za milost Svetega Duha, da bi lahko vstopil v globlji osebni odnos z Očetom in Sinom ter za dar ganjenosti nad neizmerno Božjo ljubeznijo in usmiljenjem, ki sem ju deležen.

Potek (ritem) molitve: Ob posameznem vdihu ali izdihu v duhu molim tako, da večkrat zapored izgovarjam (premikam ustnice …) le eno besedo očenaša ali druge molitve, ki sem jo izbral.

– V času od enega do drugega diha sem pozoren predvsem na pomen te besede ali na osebo, h kateri molim, ali na svojo majhnost … Z istim ritmom in pozornostjo se ravnam pri ostalih besedah molitve.

– Na koncu lahko po svoji običajni navadi (glasno ali samo v mislih) zmolim še ostale priljubljene molitve (npr. zdravamarijo, o Gospa moja …). Potem preidem k zaključnemu pogovoru z osebo, h kateri sem molil, in prosim tudi za milosti, ki sem jih potreben.

Refleksija: Gre za to, da poskušam videti in ubesediti, kaj se je dogajalo v meni. Tako se učim zaznavati misli in čutenja v svoji notranjosti ter razločevati navzočnost in delovanje troedinega Boga v svojem življenju.

Opombe: Drugi dan ali ob neki drugi uri, ko želim ritmično moliti, izmolim na ta način zdravamarijo, druge priljubljene molitve pa na navaden način (glasno ali samo v mislih). Če želim vztrajati v ritmični molitvi dlje kot običajno, zmolim z istim ritmom in pozornostjo več izbranih molitev v celoti. Lahko uporabim tudi izbrane svetopisemske vrstice ali vzklike ter molim telesno usklajeno z ritmom dihanja, koraka, bitja srca … (Duhovne vaje 258-260)

p. Ivan Platovnjak

Ljubljana, april 2020

Reference

Ignacij Lojolski. 2007. Duhovne vaje. Ljubljana: Župnijski urad Dravlje.

O pridi, Stvarnik, Sveti Duh,
obišči nas, ki tvoji smo,
napolni s svojo milostjo
srce po tebi ustvarjeno.

Ime je tvoje Tolažnik
in dar Boga Najvišjega,
ljubezen, ogenj, živi vir,
posvečevalec vseh stvari.

Sedmero ti darov deliš,
desnice prst Očetove,
obljubil tebe Oče je,
zgovorna moč apostolov.

Razsvetli z lučjo nam razum,
ljubezen v naša srca vlij,
v telesni bedi nas krepčaj,
v slabosti vsaki moč nam daj.

Odženi proč sovražnika
in daj nam stanoviten mir,
pred nami hodi, vodi nas
in zla nas varuj vsakega.

Po tebi naj spoznavamo
Očeta in Sina Božjega,
in v tebe trdno verujemo,
ki izhajaš večno iz obeh. Amen.