Zgodovinska pot lectio divina je podobna kraški ponikalnici: potem ko je skoraj celo tisočletje bistveno zaznamovala krščansko duhovnost, še posebej meniško in patristično duhovnost, je tako rekoč izginila. Na njenem mestu je zagospodarila meditacija v psihološkem in afektivnem pomenu, miselna molitev z vsemi svojimi metodami. Znova je bila odkrita v 70-tih letih prejšnjega tisočletja. O njej se mnogo govori in piše še posebej v zadnjih 40-ih letih. V začetku se je želelo z lectio divina »posodobiti« meditacijo ali miselno molitev. Nato pa so mnogi spoznali, da gre za nekaj bolj izvirnega in življenjskega. Lectio divina je pravzaprav molitveno branje Besede na takšen način, da povzroči popolno in brezpogojno poslušnost Bogu, ki govori. V osnovi je vrnitev k izvirni, avtentični duhovnosti, ki se hrani z Besedo in jo udejanja pod vodstvom Svetega Duha. (Celotno besedilo je v ODPRI)

Kdor želi vsak teden ob ponedeljkih dobiti Lectio divina evangeljskega odlomka prihodnje nedelje, se lahko prijavi na: https://ignacijevdom.us11.list-manage.com/subscribe?u=fa53f708de2d806c76a329805&id=0eb72a8720 Kako zgleda Lectio divina evangeljskega odlomka lahko vidite na: https://www.moli.si/