Duhovnost žensk

Žensko doživljanje duhovnosti oz. žensko živeta duhovnost se začne z odkrivanjem lastne istovetnosti v Bogu in v različnosti od moškega (Potočnik 2014). Že same njene biološke danosti vplivajo na žensko dojemanje sveta okoli sebe, njene notranjosti in duhovnosti. Isto velja tudi za moške. Žensko telo predstavlja tri specifičnosti ženskega bivanja. Je prostor, ki vsebuje, prejme in nosi. Je življenje samo, saj je sposobno rojevanja, kar pa vključuje tudi izkustvo bolečine. Je hrana, saj je sposobno prehranjevati živo bitje pred in po rojstvu ter mu omogočati rast in razvoj.